Tunak Tunak Tun

作詞:Daler Mehndi    作曲:Daler Mehndi

Ahhhh
Ahhhh

Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Da Da Da

Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Da Da Da

Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Da Da Da

Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Da Da Da

Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Da Da Da


Dholna Vajje Tumbe Vaali Taar
Sun Dil Di Pukaar
Aaja Kar Layieh Pyaar

Dholna Vajje Tumbe Vaali Taar
Sun Dil Di Pukaar
Aaja Kar Layieh Pyaar

Dholna Vajje Tumbe Vaali Taar
Sun Dil Di Pukaar
Aaja Kar Layieh Pyaar

Dholna Vajje Tumbe Vaali Taar
Sun Dil Di Pukaar
Aaja Kar Layieh Pyaar


Dholna


Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Da Da Da

Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Da Da Da

Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Da Da Da

Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Da Da Da


Duniya Yaara Rang Birangi
Na Eh Bheri Na Eh Changi

Oh Duniya Yaara Rang Birangi
Na Eh Bheri Na Eh Changi

Duniya Yaara Rang Birangi
Na Eh Bheri Na Eh Changi

Oh Duniya Yaara Rang Birangi
Na Eh Bheri Na Eh Changi


Sadde Varga Na Hor
Rab Hath Saddi Dor


Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Da Da Da

Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Da Da Da

Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Da Da Da

Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Da Da DaDholna Kadeh Mere Nal Hass
Mainu Dil Valli Dass
Nahin Taan Teri Meri Bass

Dholna Kadeh Mere Nal Hass
Mainu Dil Valli Dass
Nahin Taan Teri Meri Bass

Dholna Kadeh Mere Nal Hass
Mainu Dil Valli Dass
Nahin Taan Teri Meri Bass

Dholna Kadeh Mere Nal Hass
Mainu Dil Valli Dass
Nahin Taan Teri Meri Bass


Dholna


Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Da Da Da

Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Da Da Da

Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Da Da Da

Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Da Da Da


Duniya Yaara Rang Birangi
Na Eh Bheri Na Eh Changi

Oh Duniya Yaara Rang Birangi
Na Eh Bheri Na Eh Changi

Duniya Yaara Rang Birangi
Na Eh Bheri Na Eh Changi

Oh Duniya Yaara Rang Birangi
Na Eh Bheri Na Eh Changi


Sadde Varga Na Hor
Rab Hath Saddi Dor


Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Da Da Da

Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Da Da Da

Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Da Da Da

Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Da Da DaDholna Tu Chann Mein Chakor
Sadde Varga Na Hor
Rab Hath Saddi Dor

Dholna Tu Chann Mein Chakor
Sadde Varga Na Hor
Rab Hath Saddi Dor

Dholna Tu Chann Mein Chakor
Sadde Varga Na Hor
Rab Hath Saddi Dor

Dholna Tu Chann Mein Chakor
Sadde Varga Na Hor
Rab Hath Saddi Dor


Dholna


Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Da Da Da

Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Da Da Da

Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Da Da Da

Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Da Da Da


Duniya Yaara Rang Birangi
Na Eh Bheri Na Eh Changi

Oh Duniya Yaara Rang Birangi
Na Eh Bheri Na Eh Changi

Duniya Yaara Rang Birangi
Na Eh Bheri Na Eh Changi

Oh Duniya Yaara Rang Birangi
Na Eh Bheri Na Eh Changi


Sadde Varga Na Hor
Rab Hath Saddi Dor


Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Da Da Da

Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Da Da Da

Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Da Da Da

Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Tunak Tunak Tun
Da Da Da