Bed Time Story (Bed Time Story) - Vocal Version

作詞:易齊    作曲:陳偉達
間奏
關起門我才想起
原來門後只有我呼吸
我會慢慢的適應
日子還是一樣要繼續

每一天我都懷念
懷念你在的每一天
你的人近在眼前
但愛卻遠在天邊

你好嗎去了他那裡?
我沒小氣我有祝福你
baby我要你開心
別再問為什麼捨不得你
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
每一天我都懷念
懷念你在的每一天
你的人近在眼前
但愛卻遠在天邊

回憶和你的事情
是我睡前bed time story
baby 我想告訴你
你是我聽過最美的story
你現在是他bed time story