So Sad

作詞:因葵    作曲:F.GREGORIAN

草蜢: 沒有到處放蕩與偷歡
即使我心裡悶
但我偶爾亦有不滿
想找到真友伴

關淑怡:孤單的你 FEEL SO SAD! SO SAD!
寂寞像快要傾瀉
寂寞滿瀉 FEEL SO SAD! SO SAD!
並沒法子可推卸

草蜢:讓我化了熱氣水罐
差點變得發悶
問這世界上那一處
可找到真心痴心女子作伴

關淑怡:孤單的你 FEEL SO SAD! SO SAD!
寂寞像快要傾瀉
寂寞滿瀉 FEEL SO SAD! SO SAD!
並沒法子可推卸

草蜢:悶氣彷彿一股
HA HA FEEL SO SAD!
令我多麼辛苦
HA HA FEEL SO SAD!

關淑怡:孤單的你 FEEL SO SAD! SO SAD!
寂寞像快要傾瀉
寂寞滿瀉 FEEL SO SAD! SO SAD!
並沒法子可推卸

草蜢:夜半更想高呼
HA HA FEEL SO SAD!

關淑怡:寂寞滿瀉 FEEL SO SAD! SO SAD!
並沒法子可推卸
HA HA SO SAD!
SO SAD! SO SAD!