Radio的點歌心情

作詞:許常德    作曲:劉天健

一通電話 一台 RADIO 點一條歌 乎大家聽我的心聲
一個憨人和一個騙子 談的戀愛甘有什麼未來
啊心愛的心愛的你甘有在聽 這個人的悲哀
攏是被你所害 啊心愛的心愛的你甘有目屎
這呢苦的情歌 攏是唱乎你來聽

一通電話
一台 RADIO 點一條歌 乎大家聽我的心聲
一個憨人和一個騙子 談的戀愛甘有什麼未來
啊心愛的心愛的你甘有在聽 這個人的悲哀
攏是被你所害 啊心愛的心愛的你甘有目屎
這呢苦的情歌 攏是唱乎你來聽
啊心愛的心愛的你甘有在聽 這個人的悲哀
攏是被你所害 啊心愛的心愛的你甘有目屎
這呢苦的情歌 攏是唱乎你來聽