Venom in My Veins

作詞:閃靈樂團    作曲:閃靈樂團
碎石流中竄出鬼差 拍開血盆大喙
石樁震耳的音響 有無底的恨仇

我有共款深的恨仇
狂奔漫延血恨河流
我有共款深的恨仇
冤靈聲聲喚自由

肆穿堅插骨骸中 包覆著牽絲血肉
惡牛狂奔過冷霜 翻滾亂竄
萬獸踐踏血蹄中 滲染著尖刺碎石
赤紅雙目隱藏著 無抵恨仇


鬼差退散
惡牛斬殺
鬼差退散
惡牛斬殺


肆穿堅插骨骸中 包覆著牽絲血肉
惡牛狂奔過冷霜 翻滾亂竄
萬獸踐踏血蹄中 滲染著尖刺碎石
赤紅雙目隱藏著 無抵恨仇

我有共款深的恨仇
狂奔漫延血恨河流
我有共款深的恨仇
冤靈聲聲喚自由

我有上深的恨仇