YoYo姊妹 - 三立<台灣霹靂火>片頭曲

作詞:努努    作曲:Neo Eng Sheng 
YOYO姊妹(台灣霹靂火片頭曲)
編曲:Joyce/Stephens


音樂已經擱REPLAY 咱攏總是YOYO姊妹
音樂已經擱REPLAY 腳步愛有前有退
音樂已經擱REPLAY 今晚咱是YOYO姊妹
音樂已經擱REPLAY 來跳舞才袂後悔

那跳那 想要去飛 飛去叼
那跳那 牽著姊妹 情意多

阮要跳舞阮不愛想彼多
阮要跳舞阮不愛跟你約會
阮要跳舞阮不愛跟你交陪 歹勢啦


音樂已經擱REPLAY 咱攏總是YOYO姊妹
音樂已經擱REPLAY 腳步愛有前有退
音樂已經擱REPLAY 今晚咱是YOYO姊妹
音樂已經擱REPLAY 來跳舞才袂後悔

那跳那 想要去飛 飛去叼
那跳那 牽著姊妹 情意多

阮要跳舞阮不愛想彼多
阮要跳舞阮不愛跟你約會
阮要跳舞阮不愛跟你交陪 歹勢啦

阮要跳舞阮不愛想彼多
阮要跳舞阮不愛跟你約會
阮要跳舞阮不愛跟你交陪 歹勢啦