'O Sole Mio
出自專輯
SUPER 亮
發行月份

'O Sole Mio

作詞:張雨生    作曲:張雨生
'O Sole Mio~
我不是Domingo 如果你難過
不妨'O Sole Mio
'O Sole Mio 我吶喊整個宇宙
不會走不動 我扛著你往前沖
'O Sole Mio 青春像閃耀的風
如果會寂寞 別忘記你還有我
'O Sole 'O Sole 'O Sole 'O Sole
'O Sole Mio 我為你準備的成果
我們繼續走 太陽一直掛在天空
'O Sole Mio 我們還記得那時候
我們還在走 你並不寂寞 沒有人沉默
'O Sole Mio 我吶喊整個宇宙
不會走不動 我扛著你往前沖
'O Sole Mio 青春像閃耀的風
如果會寂寞 別忘記你還有我
'O Sole 'O Sole 'O Sole 'O Sole
'O Sole Mio 我為你準備的成果
我們繼續走 太陽一直掛在天空
'O Sole Mio 我們還記得那時候
我們還在走 你並不寂寞 沒有人沉默
我已經說過 我不是Domingo 你不要難過
一起'O Sole Mio