Syarat-syarat Perkhidmatan KKBOX

Terima kasih kerana memilih perkhidmatan KKBOX. Syarikat tanggungan berhad KKBOX ( MALAYSIA) SDN.BHD (selepas ini dirujuk sebagai  “Syarikat”) pemberi perkhidmatan KKBOX, di bawah syarat-syarat perkhidmatan KKBOX (selepas ini dirujuk sebagai  “Terma Umum”), Apabila anda menggunakan perkhidmatan KKBOX, anda dianggap telah membaca dan bersetuju untuk menerima syarat-syarat ini. Semua kandungan dalam syarat perkhidmatan akan menjadi sebahagian daripada perjanjian anda dengan syarikat itu. Jika anda tidak bersetuju dengan syarat-syarat ini, sila tidak menggunakan pembekal perkhidmatan syarikat KKBOX.

Jika anda di bawah umur, kecuali diri anda mesti mematuhi syarat-syarat peruntukan ini, dan selepas menggunakan ibu bapa (atau penjaga) secara serentak mengesahkan telah membaca, memahami dan bersetuju untuk mematuhi mengikuti semua kandungan penyediaan perkhidmatan ini. Di dalam anda boleh memulakan muat turun atau menggunakan perkhidmatan dan perisian KKBOX. Selepas mengubah suai atau menukar syarat-syarat perkhidmatan ini bahawa penggunaan berterusan perkhidmatan dan perisian anda akan menunjukkan kepada anda dan ibu bapa anda (atau penjaga) telah disahkan membaca, memahami dan bersetuju untuk mematuhi syarat telah dipinda dan diubah.


I. Pengguna dan menggunakan perisian.

1. Definisi.

 1. Perisian: cara termasuk perisian aplikasi atau syarikat dan / atau syarikat gabungan, syarikat mengembangkan paten, termasuk tetapi tidak terhad kepada semua versi dikemaskini, bersama-sama dengan mana-mana perisian atau backend aplikasi atau program tambahan syarikat memperuntukkan yang diikuti.
 2. Pengguna: bermakna tidak kira prosedur pendaftaran selesai untuk ahli-ahli atau tidak, semua pengguna yang mungkin menggunakan perkhidmatan KKBOX dan tapak web syarikat bersetuju dengan kandungan syarat-syarat.
 3. Anggota: bermakna pengguna mempunyai prosedur pendaftaran keahlian yang lengkap, termasuk  “anggota” dan  “anggota platinum”, butiran faedah keahlian pergi ke pusat perkhidmatan untuk menjadi KKBOX perundingan, atau melalui perkhidmatan penjagaan pelanggan KKBOX dalam talian untuk mengetahui lebih lanjut, untuk mengelakkan keraguan, kecuali diarahkan sebaliknya, dari segi semua nama  “anggota” adalah nama biasa dan bukannya yang dinyatakan dua jenis anggota (ahli) di atas.
 4. Akaun Pengguna: bermaksud syarikat itu kita mengkaji dan membandingkan maklumat peribadi yang anda berikan dan anda akan menerima akaun dalam talian (dengan kata laluan) selepas menamatkan prosedur pendaftaran, ahli mesti menggunakan akaun pengguna dan kata laluan untuk log masuk dan gunakan perkhidmatan KKBOX dan perisian.
 5. Pembayar: akaun pengguna atau keahlian yang dibayar untuk membeli mana-mana produk atau perkhidmatan syarikat itu; pembayar yang berkenaan pemilik, wakil undang-undang atau melalui pemilik segi undang-undang yang diberi kuasa pihak ketiga..
 6. Kandungan: adalah permainan, maklumat, media, produk, artikel, gambar, video, gambar, muzik, rakaman dan / atau barangan yang lain dengan pembekal kandungan yang ditawarkan melalui perkhidmatan KKBOX.
 7. Penyedia Kandungan: seorang individu atau perusahaan telah menandatangani perjanjian untuk menyediakan kandungan untuk perusahaan dan untuk memberikan pelayanan kepada para penggunanya KKBOX item kandungan yang disebutkan di atas.
 8. Perkhidmatan KKBOX: perkhidmatan syarikat melalui rangkaian dan perisian antarabangsa, memberikan pengguna termasuk percuma atau berbayar untuk carian kandungan, permainan dalam talian, muat turun, masyarakat dan perkhidmatan lain yang dibangunkan siri (barangan perkhidmatan sebenar yang diambil notis di laman web syarikat itu sebagai piawaian)
 9. Masa perkhidmatan: masa pengguna memilih untuk menggunakan kandungan perkhidmatan dan / atau pembayaran.
 10. Muat Turun: adalah untuk chonguoi penggunaan muzik dalam mod luar talian, yang akan memainkan perkhidmatan muzik KKBOX penyimpanan sementara untuk peranti mudah alih mereka, bermula dari masa bermain hari pertama 7 hari ( selepas ini dirujuk ke semasa simpanan sementara), jika pengguna mahu memanjangkan penyimpanan sementara, keperluan untuk mengekalkan permulaan pada permainan pertama dari 7 hari sekurang-kurangnya mesti log masuk perkhidmatan KKBOX 1 kali, tetapi semua muzik dibeli melalui syarikat muzik perkhidmatan muat turun mengambil menjaga pengenalan, akan dapat menyimpan selama-lamanya dalam pemain muzik.

2. Tanggungjawab dan kewajipan dari pengguna.

Syarikat-syarikat berlesen kepada anda untuk menggunakan perisian dan perkhidmatan KKBOX, tetapi anda perlu untuk benar-benar mematuhi syarat-syarat am dan syarat-syarat tambahan bagi perisian dan perkhidmatan, jika terdapat sebarang kes pelanggaran , selepas syarikat itu ditemui, syarikat itu akan meneruskan untuk menggantung atau menamatkan hak untuk menggunakan perisian atau perkhidmatan KKBOX anda tanpa notis.

 1. Apabila anda menggunakan perkhidmatan KKBOX, mungkin dalam syarikat-syarikat laman web atau perisian menghantar, pos atau memuat naik kandungan, termasuk tetapi tidak terhad kepada artikel, gambar, foto, pautan, imej, muzik, anda perlu memastikan bahawa kandungan yang anda berikan adalah yang anda buat awal, bukan pelanggaran hak harta intelek orang lain atau yang telah diberi kuasa secara sah, dan anda mesti bertanggungjawab terhadap akibat yang timbul untuk semua kandungan yang anda hantar, pos atau muat naik.

 2. Jika seperti di dalam laman web  anda atau syarikat anda perisian penghantar, pos atau memuat naik kandungan, termasuk tetapi tidak terhad kepada artikel, gambar, foto, pautan, imej, muzik v ... v. anda bersetuju untuk memberikan syarikat itu bukan eksklusif, tidak boleh ditarik balik, dipindah milik, boleh mengeluarkan lesen kecil, hak seluruh dunia untuk menggunakan kandungan adalah untuk bebas menggunakan semua atau sebahagian daripada kandungan itu, termasuk tetapi tidak terhad kepada pemulihan, penukaran, pelarasan dan membuka, menyiarkan, pengeluaran, pemindahan pendedahan dan kaedah lain Jika anda memadam seluruh kandungan disediakan, yang kandungan itu telah dibuat awam atau dikongsi dengan mana-mana pihak ketiga untuk tidak membuang kandungan ini, syarikat itu dan orang ketiga telah menggunakan kandungan bahawa cara pemberian kuasa yang dinyatakan di atas.
 3. Jika selepas syarikat itu menerima laporan bahawa kandungan dihantar, diterbitkan atau dimuat naik melanggar hak harta intelek orang lain, syarikat itu akan mengeluarkan kandungan ini. Syarikat mempunyai hak mutlak untuk menghapuskan kandungan tanpa sebarang notis.
 4. Perkhidmatan KKBOX terhad Kegunaan peribadi, jika apa-apa perkhidmatan penggunaan KKBOX di khalayak ramai atau secara terbuka dengan orang lain, sila lakukan sendiri pembekal kandungan kebenaran untuk menerima faedah yang berkaitan dengan disiarkan kepada umum, menghantar, secara awam, secara terbuka bertindak bengkel. ; pengguna tanpa kebenaran daripada pembekal kandungan untuk menerima manfaat di atas bahawa penggunaan perkhidmatan awam KKBOX atau cara awam yang lain, pengguna bertanggungjawab sepenuhnya untuk undang-undang yang berkaitan.
 5. Sementara anda menggunakan perkhidmatan KKBOX atau perisian, perlu mematuhi Netiket dan peraturan peraturan yang relevan, tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:
  1. Dijalankan mencipta semula, menukar, menjual, lesen, pemindahan atau penggunaan kandungan perkhidmatan dan perisian KKBOX untuk sebarang tujuan komersil atau untuk tujuan menyalahi undang-undang, atau menghantar atau pos menulis iklan, link dan gambar.
  2. Dijalankan transmisi, menyiarkan kandungan yang berkaitan dengan menghina, memfitnah, mengganggu, membuli, pelanggaran atas kehormatan orang lain, kesat, lucah, ganas, sifat menyakitkan hati, atau pelanggaran ketenteraman awam undang-undang atau etika yang lain.
  3. Penghantaran atau posting pautan maklumat haram, termasuk tetapi tidak terhad kepada perisian cetak rompak, fail muat turun secara haram, penyeludupan senjata, dadah, dadah terlarang, tiada berita sebenar, memikat jenayah, maklumat yang dilarang, kandungan dan jenaka pelik atau virus komputer.
  4. Dituangkan kedengkian air, menerbitkan sejumlah besar mesej e-mel salinan, pidato kata membincangkan agar harmoni untuk mengganggu, penyalahgunaan atau tuduhan channel.
  5. Unggah kandungan anda atau pernyataan merosakkan menikmati hak tanda dagang, hak cipta, paten, hak kekayaan intelektual .v..v atau manfaat lain, atau fail dengan bentuk.
  6. Tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan, data peribadi yang diterbitkan oleh orang yang bersangkutan (termasuk namun tidak terbatas pada mereka, dan nama asalnya, nombor telefon, maklumat alamat dan lain-lain) atau maklumat peribadi (seperti buku harian, surat-surat, foto peribadi v. .. v.).
  7. Teruskan untuk pengubahsuaian perisian, kembali bekerja, penyulitan terbalik, bentuk yang dipermudahkan orang biasa dapat memahami, atau dibongkar, mencegah atau menghalang bahagian kenikmatan pengguna lain perisian dan perkhidmatan KKBOX, mengambil keuntungan dari perisian dan perkhidmatan yang menyebarkan virus KKBOX atau bentuk lain yang cukup untuk membahayakan Operasi komputer lain.
  8. Memberikan kenyataan palsu atau bercuti. atau
  9. Penilaian tentang pelanggaran syarikat dari ketentuan umum.
 6. Kewajipan untuk memberi maklumat yang benar.
  Jika anda memilih untuk mendaftar untuk menjadi ahli, anda bersetuju bahawa apabila anda memasukkan pendaftaran anda tepat, lengkap dan mengikut maklumat peribadi realiti. Semua maklumat log masuk anda jika anda kemudian menukar, boleh dikemaskini secara online bila-bila masa dalam talian, jika semua maklumat peribadi yang anda masukkan tidak sepadan realiti, atau untuk mengisi data asal tidak mempunyai juga selaras dengan hakikat bahawa tidak dikemaskini, atau terdapat apa-apa penyelewengan, syarikat itu boleh pada bila-bila masa menggantung atau menamatkan keahlian dan hak anda untuk menggunakan KKBOX perkhidmatan anda ,. Jika maklumat yang anda berikan bukan pemunya atau maklumat yang tidak tepat, sehingga syarikat itu tidak dapat dihubungi atau membentuk merosakkan kepentingan pihak ketiga, anda akan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas yang berkaitan undang-undang dan / atau kerosakan liabiliti pampasan.
 7. Kewajipan untuk memastikan akaun keahlian.
  1. pemegang akaun keahlian anda hanya penggunaan yang terhad, dan hanya boleh digunakan di bawah syarat-syarat perkhidmatan KKBOX, perisian dan kandungan, tidak boleh diterbitkan semula secara haram, pengedaran, penjualan, penghantaran terbuka atau dengan kaedah lain untuk kegunaan pihak ketiga yang lain.
  2. Anda diwajibkan menyimpan akaun, kata laluan dan maklumat berkaitan, dan bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti untuk tingkah laku yang kemudian selepas ahli-ahli akaun login sistem dibuat, termasuk tetapi tidak terhad mengehadkan kos ditanggung.
  3. Jika anda mengesan maklumat peribadi dalam akaun anda dengan orang lain dengan menggunakan menyalahi undang-undang atau mempunyai apa-apa yang luar biasa kegunaan awam keadaan, hendaklah segera memaklumkan kepada syarikat, dan anda mengikuti saya jalan undang-undang yang sewajarnya untuk melindungi hak-hak individu, apabila perlu, syarikat akan memerlukan anda untuk memberikan maklumat peribadi yang berkaitan, dan untuk menguruskan penggunaan kuasa membahaskan akaun ini.
  4. Jika yang pasti membuat anda bersetuju kecuaian atau penggunaan pihak ketiga dengan akaun keahlian anda dan membawa kepada Akaun kata laluan yang digunakan oleh orang lain secara tidak sah, dan apabila membentuk bahaya kepentingan syarikat-syarikat dan lain-lain, anda perlu untuk mengambil tanggungjawab yang berkaitan dengan undang-undang dan / atau bertanggungjawab bagi pampasan kerosakan.
 8. Syarikat berlesen kepada ahli kumpulan akaun yang digunakan pada peranti peribadi (termasuk telefon / komputer / komputer riba dan lain-lain) tetapi, pada masa yang sama hanya dihadkan peranti boleh digunakan. Sistem pengurusan keahlian di mana tanggungjawab syarikat itu untuk memberi amaran untuk meletakkan yang tidak normal, syarikat itu berhak kewajipan tepat sistem kawalan laras, kekerapan dan kaedah amaran.
 9. Syarikat boleh menggunakan apa-apa cara yang perlu, langkah berjaga-jaga yang anda ambil peruntukan syarikat atau perkhidmatan dan perisian daripada digunakan tanpa izin yang berkaitan.

3. Hak asasi privasi dan keselamatan dasar maklumat peribadi

Untuk melindungi hak-hak anda, sila ambil perhatian langkah-langkah keselamatan berikut individu, untuk mengelakkan kemudaratan kepada hak-hak individu, untuk maklumat lanjut sila baca dengan teliti dasar privasi syarikat:

 1. Sila jangan sewenang-wenangnya bertukar-tukar maklumat peribadi atau maklumat peribadi dengan orang yang tidak dikenali.
 2. Cuba untuk tidak menggunakan komputer awam di tempat awam atau komputer yang berbeza, jika anda perlu menggunakan, Ingat bersih selepas menggunakan log keluar daripada akaun anda dan memadam data peribadi kakitangan anda. 

4. Hak Harta Intelek

 1. Syarikat itu menyediakan hak-hak harta intelek perkhidmatan KKBOX, perisian, kandungan, fail teks, dan apa-apa penyulitan (sama ada yang disimpan pada cakera, media storan transmisi boleh boleh dibaca atau mana-mana media lain) adalah kepunyaan syarikat atau pihak ketiga yang diberi kuasa. Syarikat-syarikat hanya memberikan anda hak untuk digunakan, untuk mengelakkan kontroversi, syarikat itu tidak menjelaskan hak-hak kepada anda secara umum, adalah terpelihara oleh syarikat.
 2. Perkhidmatan KKBOX, syarikat perisian, kandungan dan teknologi menerima undang-undang perlindungan yang berkaitan dengan setiap kawasan diberi kuasa, anda tidak boleh bergerak dipadam atau diubah dalam perisian dan kandungan, perkhidmatan KKBOX bagaimana termasuk apa-apa maklumat pengurusan hak cipta langkah elektronik, anti-kecurian atau la notasi.in-lain faedah (termasuk tetapi tidak terhad kepada paten, hak tanda dagangan) atau notasi perisian.

II. Perkhidmatan yang dibayar.

Apabila anda membayar menggunakan perkhidmatan KKBOX, anda bersetuju untuk mematuhi perjanjian-perjanjian berikut:

1. Kaedah pembayaran.

 1. Kos kad kredit, anda bersetuju untuk memberikan kepada syarikat itu theonoi kapasiti perkhidmatan dan kaedah potongan yang anda pilih. akaun kad kredit anda potongan tertentu.
 2. Pekerja Pembayaran industri telekomunikasi kuota, pembekal perkhidmatan dan lain-lain perkhidmatan kutipan pihak ketiga (kad prabayar, nombor maya): Jika anda bersetuju untuk bekerja melalui sektor telekomunikasi tempatan, pembekal perkhidmatan atau lain-lain perkhidmatan kutipan pihak ketiga membuat bayaran, anda bersetuju bahawa penggunaan peribadi perkhidmatan pengguna dan mematuhi perjanjian dan tetapkan mod penggunaan antara peribadi anda dan perusahaan atau pembekal perkhidmatan, syarikat itu tidak berkaitan dengan hubungan antara pembayaran dan tanggungjawab dua hala dengan kepentingan yang berkaitan. Syarikat selepas selesai bayaran mekanisme pensijilan yang berkaitan, akan merawat tingkah laku penggunaan anda adalah pemilik atau orang yang diberi kuasa secara sah

2. Kewajipan manfaat

 1. Anda perlu menggunakan kad kredit atau anda sendiri, jika anda menggunakan kad kredit tidak adalah pemilik (selepas ini dirujuk sebagai bayaran sebenar) atau alat dibayar anda mempunyai (seperti kewangan bayaran kuota) membuat pembayaran itu, syarikat anda telah diberi kebenaran undang-undang pengguna, pembayaran sebenar amat sedar tindakan ini. Bayaran sebenar anda laun mesti berunding Ahli Akaun maklumat yang berhubungan dengan pembayaran caj penamatan atau menukar maklumat yang tergolong dalam pembayaran sebenar individu.
 2. Jika anda atau mana-mana satu bahagian memfraud, bayaran sebenar atau melanggar mana-mana pihak akan melaporkan kepada syarikat, syarikat itu adalah berdasarkan kepada syarat-syarat, untuk mengumpul maklumat peribadi anda atau sebenar pembayar pemprosesan data dan pembayaran. Anda dan bayaran perlu tidak akan melanggar terma atau bahaya umum untuk kepentingan orang ketiga, pelanggar yang akan menanggung tanggungjawab undang-undang.
 3. Apabila bayaran (dengan andaian pengguna adalah pemilik atau bayaran sebenar) menggunakan pembayaran kad kredit, menetapkan ia sebagai kad kredit tamat, hilang, bank enggan melepak atau sebab-sebab lain sehingga syarikat itu tidak boleh mendapatkan wang itu, syarikat mempunyai hak untuk menamatkan atau membatalkan urus niaga kedua-dua pihak.
 4. Sila ambil perhatian bahawa semua pembayaran perlu diuruskan, menjaga maklumat peribadi dan maklumat penting yang diberikan oleh kad kredit atau perkhidmatan pembayaran pihak ketiga, yang tidak didedahkan atau giaocho ketiga , jika anda atau pihak ketiga yang sengaja atau tersilap membuat orang lain tahu, atau maklumat orang ketiga digunakan palsu penting, tetapi apabila membentuk kerugian, harus bertanggungjawab, tidak bekerja berkaitan syarikat.
 5. Jika anda mempunyai sebarang keraguan tentang yuran semasa akan dibayar, syarikat telah melantik potongan perolehan invois akaun kad kredit. Jika authentikasi apabila keadaan telah dibayar atau tidak dibayar cukup, syarikat itu secara automatik akan menolak perintah batch berikut atau kos tambahan atau lain-lain yang berkaitan.
 6. Bagi pertikaian cara pembayaran pembayaran dan kerja-kerja telekomunikasi tempatan, pembekal perkhidmatan atau lain-lain perkhidmatan kutipan pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada perubahan keadaan akaun bil, perubahan lain, adalah di luar hubungan undang-undang bebas dengan syarat-syarat.
 7. Jika anda memutuskan untuk menukar maklumat akaun anda ditetapkan kad kredit atau ditolak secara automatik menamatkan, anda boleh menggunakan telefon, e-mel atau melalui  “penjagaan pelanggan dalam talian KKBOX” pemberitahuan pusat pelanggan pusat perkhidmatan syarikat, yang mengubah maklumat atau kebenaran penamatan berkuatkuasa dari hari berikut potongan.
 8. Seperti yang termaktub dalam klausa ke-5, perkara 2 "standard terpakai kecuali rasionalisasi hak untuk membatalkan komunikasi transaksi" perkhidmatan KKBOX tanggungjawab syarikat untuk pembelian / beliau siap iaitu berkhidmat, permohonan tidak wajar peruntukan 7 hari hak untuk membatalkan komunikasi transaksi di bawah perenggan 1, bahawa 19 undang-undang yang melindungi pengguna.


III. Khidmat masyarakat.

 1. Gunakan pembekal khidmat masyarakat syarikat KKBOX mesti mematuhi syarat-syarat umum, jika terdapat pelanggaran, syarikat mempunyai hak untuk menggantung atau menamatkan hak anda untuk menggunakan perkhidmatan KKBOX komuniti anda itu.
 2. Apabila mana-mana tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran utama di bawah, sistem akan menghantar notis penggantungan hak untuk menggunakan perkhidmatan e-mel untuk menyediakan anda mendaftar akaun anda vien.dong menamatkan penggunaan perkhidmatan komuniti  yang KKBOX bersama anda. 
  1. Pelanggaran Perkara 3 ketentuan umum  “pengguna dan menggunakan perisian yang saya” pelanggaran direkodkan daripada 3 kali.
  2. Mengambil kesempatan daripada perkhidmatan masyarakat KKBOX diambil untuk apa-apa transaksi haram atau tingkah laku menyalahi undang-undang.
  3. Menjalin pekerja syarikat itu dan menipu pengguna, bahaya kepada pengguna KKBOX.
  4. Datang palsu taksub, yang membawa kepada menjejaskan hak-hak pengguna KKBOX.
  5. Akaun pengguna anda yang berkaitan dengan perbuatan tersebut di atas; atau
  6. Akta-akta lain syarikat itu yang menyebabkan kemudaratan yang serius kepada pengguna KKBOX dan hak syarikat.
 3. Jika anda mengalami kekeliruan tentang hak untuk menggunakan perkhidmatan berhenti, dalam masa 7 ngaysau apabila anda hak pemberitahuan untuk berhenti menggunakan perkhidmatan ini melalui “penjagaan pelanggan dalam talian KKBOX” dilancarkan teguran, perkhidmatan penjagaan pelanggan kakitangan akan dapat diselesaikan dengan segera untuk anda.
 4. Kandungan perkhidmatan komuniti KKBOX jika tidak ditandakan khusus milik  “peringkat menengah” - Mod berpusat sesuai normal melayari kandungan internet melalui internet melihat. Jika anda kandungan tempat yang bukan tempat yang sesuai, melalui perkhidmatan “penjagaan pelanggan dalam talian KKBOX” untuk memaklumkan syarikat itu untuk menyelesaikan.
 5. Syarikat itu boleh membaiki terma yang lebih umum ditinggalkan bila-bila masa. Jika pengguna melanggar terma yang baru dipinda, selepas syarikat itu mengumumkan tempoh masa yang ditetapkan tidak dan pengguna perlu mengikutinya dalam masa yang ditetapkan dalam pemberitahuan dari syarikat. Jika tidak, hak cipta pengguna akan digantung.


IV. Laporan dan Cadangan 

 1. Jika anda mengesan mana-mana pengguna dalam perisian dan laman web KKBOX menawarkan kandungan sambungan kepada keroasakan hak cipta anda, anda boleh datang syarikat memberi kuasa pengarang tohmahan, jujukan langkah tohmahan seperti berikut :
  1. Anda boleh mengadu melalui talian perkhidmatan pelanggan KKBOX, jika anda adalah wakil undang-undang pemilik hak cipta, jika anda adalah wakil yang sah pemilik hak cipta atau wakil orang yang diberi kuasa, memohon serentak untuk kelayakan pemilik hak cipta atau perakuan eksklusif.
  2. Selepas syarikat itu mengesahkan fail laporan itu tidak mempunyai kelemahan, syarikat segera akan mengeluarkan kandungan yang berkaitan dengan pelanggaran jika syarikat itu mengumumkan pindaan tambahan dan melaporkan maklumat, anda perlu mengisi data yang berkaitan yang mencukupi dalam masa 5 hari selepas menerima notis syarikat itu, jika tarikh akhir tidak dilindungi.
  3. Jika orang-orang seperti dilaporkan menyatakan aduan, syarikat itu dengan segera akan memaklumkan kepada anda bahawa kandungan adalah mudah kerana anda tidak boleh selama 10 hari bermula pada hari Isnin menerima notis melancarkan prosiding undang-undang syarikat, kandungan yang melanggar sebelum akan dipulihkan.
 2. Jika anda diberitahu mengenai kandungan yang anda berikan dalam perisian atau perkhidmatan KKBOX pertemuan melanggar hak melaporkan bahawa kandungan ini diturunkan tetapi mahu memulihkan, anda boleh mengemukakan cadangan kepada kiendi awam syarikat, memandangkan urutan langkah-langkah adalah seperti berikut:
  1. Anda boleh laporkan melalui talian perkhidmatan pelanggan KKBOX. Jika syarikat ini mengumumkan tambahan dokumen-komen yang lain, anda harus (perlu)  menambah dokumen berkaitan, jika tiada pendapat lain yang  ditubuhkan.
  2. Jika permintaan itu adalah perlindungan alahan, syarikat itu akan segera memaklumkan laporan itu, jika laporan itu tidak dapat memberikan keterangan dalam prosiding dalam tempoh 10 hari bekerja selepas notis kepada, syarikat itu akan cepat memulihkan kandungan anda.
 3. Jika anda mengesan mana-mana pengguna, yang menyediakan kandungan yang berkaitan dengan pelanggaran undang-undang atau syarat di dalam perisian atau laman web KKBOX, anda boleh menggunakan perkhidmatan dalam talian perkhidmatan pelanggan untuk memberikan aduan lain.


V. Penggabung Terma lain.

 1. Tanggungjawab penyedia kandungan dan perkhidmatan pihak ketiga.
  1. Anda bersetuju dan memahami pembekal kandungan semata-mata bertanggungjawab untuk tawaran kandungan undang-undang. 
  2. Anda bersetuju dan memahami bahawa anda menggunakan perkhidmatan pembekal perkhidmatan pihak ketiga (perkhidmatan dan syarikat perisian tidak dibekalkan secara langsung), sebagai tambahan kepada terma eksklusif berkaitan lapkhong undang-undang pengurusan, jika apa-apa berlaku apa-apa pertandingan perbahasan awam, liabiliti yang ditanggung akan ditanggung oleh pembekal khidmat anda dan pihak ketiga akan menanggung tanggungjawab undang-undang, yang syarikat kami tidak menerima apa-apa liabiliti liabiliti awam.
 2. Sekatan tanggungjawab.
  1. Syarikat bagi apa-apa maklumat, kandungan, perisian atau perkhidmatan disediakan melalui perkhidmatan dan perisian KKBOX. Hanya berdasarkan fungsi mereka dan penyediaan perkhidmatan untuk menggunakan masa itu, walaupun gangguan tersebut, melambatkan maklumat untuk belajar dan kekurangan yang berkaitan, syarikat tidak bertanggungjawab untuk waranti atau jaminan terhadap dalaman kandungan dan bentuk perkhidmatan.
  2. Kecuali undang-undang jelas melarang, dalam mana-mana keadaan, syarikat-syarikat dan orang lain yang dibenarkan adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa pampasan, kerugian, kerosakan, termasuk pengguna dan perkhidmatan bahagian tidak boleh digunakan perisian atau perkhidmatan KKBOX yang membawa kepada kerosakan, kehilangan atau langsung, tidak langsung, yang tidak diingini, terutama (termasuk tetapi tidak terhad kepada kerosakan perniagaan atau kehilangan keuntungan, perniagaan gangguan perniagaan , kehilangan perunding perniagaan, dan apa-apa kerosakan lain ..)
  3. Disebabkan oleh sengaja atau kecuaian pihak penyedia kandungan, pembekal perkhidmatan, pembekal perisian dan perkakasan, pembekal perkhidmatan dan pengguna pihak ketiga mengandungi sebarang keburukan dan kerosakan kepada pengguna, syarikat kami tidak bertanggungjawab untuk memastikan dan pampasan.
 3. Gunakan Terma dan Penamatan Terma Penggunaan
  Syarikat berhak untuk menukar syarat-syarat setiap masa, selepas menukar syarat-syarat dari syarikat akan mengumumkan di laman web syarikat, selepas itu, syarikat akan mempunyai mesej yang berbeza bagi pengguna. Jika, setelah syarikat menyemak semula syarat-syarat perkhidmatan anda terus menggunakan perkhidmatan dan perisian, yang menunjukkan anda menerima aturan diubah pendek.Kewajipan Syarikat boleh, bergantung pada pindaan, penggantungan atau penamatan kuasa berdasarkan penggunaan istilah dinyatakan pembekal perkhidmatan menetapkan khusus dan perisian.