Dek Chai Ramee (Bunthug Concert 25th Anniversary Pongsit Kampee [Mee Hwang]) - บันทึกการแสดงสดคอนเสิร์ต 25 ปี คำภีร์ [มีหวัง]

作詞:     作曲:
เด็กชายรามี่ เป็นเด็กชาวปาเลสไตน์
เกิดในแผ่นดินสงคราม และการทำลาย
ชีวิตวัยหนุ่ม ไม่ทันได้ใช้

ศรัทธาแห่งศาสนา อยู่เหนือความตาย
แตกต่าง ไม่อาจร่วมแผ่นดินเดียวกันได้
จึงทำสงคราม แยกแผ่นดินปาเลสไตน์ มายาวนาน

อิสราเอลมีเทมเพิ้ลเมาท์ อยู่เยรูซาเล็ม
ฮารัม อัล ชาริฟ อยู่เยรูซาเล็ม
ต่างอ้างสิทธิเป็นเจ้าของ ไม่อาจปรองดอง ต้องทำสงคราม

พลีชีวิต พิทักษ์แผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์
สิ้นชีวิตได้ขึ้นสวรรค์แน่นอน
รบกับยิว เพื่อแยกแผ่นดินที่หมายปอง
สถาปนารัฐปาเลสไตน์

ศรัทธาแห่งศาสนา อยู่เหนือความตาย
แตกต่าง ไม่อาจร่วมแผ่นดินเดียวกันได้
จึงทำสงคราม แยกแผ่นดินปาเลสไตน์

อิสราเอลมีเทมเพิ้ลเมาท์ อยู่เยรูซาเล็ม
ฮารัม อัล ชาริฟ อยู่เยรูซาเล็ม
ต่างอ้างสิทธิเป็นเจ้าของ ไม่อาจปรองดอง ต้องทำสงคราม

พลีชีวิต พิทักษ์แผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์
สิ้นชีวิตได้ขึ้นสวรรค์แน่นอน
รบกับยิว เพื่อแยกแผนดินที่หมายปอง
สถาปนารัฐปาเลสไตน์

เด็กชายรามี่ เป็นเด็กชาวปาเลสไตน์
อายุสิบสอง ได้ลองลิ้มรสความตาย
สังเวยสงคราม ศรัทธา ศาสนา