KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:李拾壹   作曲:李拾壹

編曲:李拾壹
所有樂器: 李拾壹

單手起重機 用武力摧毀你 我理得你 O 不 OK
貼膠布亦無謂 棧死
用戰略玩死你 要左匿右匿返屋企 Yeah

未向老師舉報 那芥蘭炒得好不好
這一記用全力 (Oh No)
劇痛立即嘔泡
那快感十分恐怖 沒有預先警告 實太賤格避唔到

我狼戾 也無乜自制 很想發威將你砌低
我身份 我也可自製 偏偏太少主角位
極之想 別人 欣賞 為求 掌聲圍住我
可惡是心中 靈魂 普通 迫使著我
集結大中小過 為証實出生無錯

雙腿發麻地 走 避去邊先隱秘
想過復仇 但我真的好痺

俾你地 面對面的飛我 擦紙膠橡筋都很多 (想走?想走?)
最憎我淚流扮坎坷 (抵死 抵死)
在午後「開心角」 我褲鏈爆開幾吋
未怕內傷出血喎 係怕被你遺忘左

比起你地 我好慘 但已經習慣 只想有位觀眾 (想走?想走?米酒!咪走!咪走!)
到底 我身份 我可否自製 可惜太少主角位 (抵死 抵死 抵死 抵死 )
極之想 別人 欣賞 為求 掌聲圍住我 (想走?想走?米酒!咪走!咪走!)
可惡是心中 靈魂 普通 迫使著我 (抵死 抵死 抵死 抵死 )
任佢地去折磨 任佢地整蠱我 避免遇見外婆 為証實出生無錯

比起你地 我好慘 但已經習慣 只想有位觀眾 (踎低 起身 踎低 起身 起身)
到底 我身份 我可否自製 可惜太少主角位 (小心 先生 睇到 睇到 )
極之想 別人 欣賞 為求 掌聲圍住我 (踎低 起身 踎低 起身 起身)
可惡是心中 靈魂 普通 迫使著我 (小心 先生 睇到 睇到 )
惡爺上身幾串 褲鏈爆多幾吋 被世道去折磨 被証實出生太錯

(起身 起身 終需 起身 起身) 避免遇見外婆 避免遇見外婆
(小心 先生 睇到 睇到) 避免遇見外婆 避免遇見外婆
(冷鐘 冷鐘 冷鐘 冷鐘 冷鐘) 就快遇見外婆 就快遇見外婆

少年圍揼的煩惱

KKBOXを起動

作詞:李拾壹   作曲:李拾壹

編曲:李拾壹
所有樂器: 李拾壹

單手起重機 用武力摧毀你 我理得你 O 不 OK
貼膠布亦無謂 棧死
用戰略玩死你 要左匿右匿返屋企 Yeah

未向老師舉報 那芥蘭炒得好不好
這一記用全力 (Oh No)
劇痛立即嘔泡
那快感十分恐怖 沒有預先警告 實太賤格避唔到

我狼戾 也無乜自制 很想發威將你砌低
我身份 我也可自製 偏偏太少主角位
極之想 別人 欣賞 為求 掌聲圍住我
可惡是心中 靈魂 普通 迫使著我
集結大中小過 為証實出生無錯

雙腿發麻地 走 避去邊先隱秘
想過復仇 但我真的好痺

俾你地 面對面的飛我 擦紙膠橡筋都很多 (想走?想走?)
最憎我淚流扮坎坷 (抵死 抵死)
在午後「開心角」 我褲鏈爆開幾吋
未怕內傷出血喎 係怕被你遺忘左

比起你地 我好慘 但已經習慣 只想有位觀眾 (想走?想走?米酒!咪走!咪走!)
到底 我身份 我可否自製 可惜太少主角位 (抵死 抵死 抵死 抵死 )
極之想 別人 欣賞 為求 掌聲圍住我 (想走?想走?米酒!咪走!咪走!)
可惡是心中 靈魂 普通 迫使著我 (抵死 抵死 抵死 抵死 )
任佢地去折磨 任佢地整蠱我 避免遇見外婆 為証實出生無錯

比起你地 我好慘 但已經習慣 只想有位觀眾 (踎低 起身 踎低 起身 起身)
到底 我身份 我可否自製 可惜太少主角位 (小心 先生 睇到 睇到 )
極之想 別人 欣賞 為求 掌聲圍住我 (踎低 起身 踎低 起身 起身)
可惡是心中 靈魂 普通 迫使著我 (小心 先生 睇到 睇到 )
惡爺上身幾串 褲鏈爆多幾吋 被世道去折磨 被証實出生太錯

(起身 起身 終需 起身 起身) 避免遇見外婆 避免遇見外婆
(小心 先生 睇到 睇到) 避免遇見外婆 避免遇見外婆
(冷鐘 冷鐘 冷鐘 冷鐘 冷鐘) 就快遇見外婆 就快遇見外婆