เดือนต่ำดาวตก

作詞:-    作曲:-
เดือนต่ำ ดาวตก วิหกร้อง
เหมือนเสียงน้อง ครวญคร่ำ พร่ำเฉลย
สารภี โชยกลิ่น เรณูเชย
เหมือนพี่เคย จูบเกศ แก้วกานดา
หอมระรวย ชวยชื่น ระรื่นจิต
ถวิลคิด ครั้งเมื่อ ขนิษฐา
สละศักดิ์ ฐานันดร ดวงดอกฟ้า
ต้องหนีหน้า วงศ์ญาติ มาด้วยกัน
ณ เวิ้งอ่าว ชายฝั่ง นทีนี้
น้องช่วยพี่ สร้างห้อง หอสวรรค์
กระท่อมน้อย คอยเตือน เงื่อนผูกพัน
ระลึกวัน ฝันสวาท อนาถรัก