KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

อยู่โรงบาลนั้นแสนยากเข็ญ
ไม่มีใครเห็นใจพวกเรา
อยู่อย่างคนที่ไร้ญาติขาดมิตร
เราเลยไม่คิดจะรักใคร

ด้วยไม่มีใครเข้าใจเรา
ชอบมองเราในแง่ไม่ดี
ชอบเหยียดหยามพวกเรายิ่งนัก
เศร้าใจสิ้นดี

หลงรักสาวซักคน (หลงรักสาวสักคน)
เขาไม่สนใจเรา (เขาไม่สนใจเรา)
ชีวิตจำต้องเศร้า
เพราะเราเป็นผีโรงเย็น

หลงรักสาวซักคน (หลงรักสาวสักคน)
เขาไม่สนใจเรา (เขาไม่สนใจเรา)
ชีวิตจำต้องเศร้า
เพราะเราเป็นผีโรงเย็น

ผีโรงเย็น ผีโรงเย็น ผีโรงเย็น

Phee Rong Yen

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

อยู่โรงบาลนั้นแสนยากเข็ญ
ไม่มีใครเห็นใจพวกเรา
อยู่อย่างคนที่ไร้ญาติขาดมิตร
เราเลยไม่คิดจะรักใคร

ด้วยไม่มีใครเข้าใจเรา
ชอบมองเราในแง่ไม่ดี
ชอบเหยียดหยามพวกเรายิ่งนัก
เศร้าใจสิ้นดี

หลงรักสาวซักคน (หลงรักสาวสักคน)
เขาไม่สนใจเรา (เขาไม่สนใจเรา)
ชีวิตจำต้องเศร้า
เพราะเราเป็นผีโรงเย็น

หลงรักสาวซักคน (หลงรักสาวสักคน)
เขาไม่สนใจเรา (เขาไม่สนใจเรา)
ชีวิตจำต้องเศร้า
เพราะเราเป็นผีโรงเย็น

ผีโรงเย็น ผีโรงเย็น ผีโรงเย็น