KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

ก็อยู่ตัวคนเดียวโดดเดี่ยว ไม่เคยจะต้องเกี่ยวข้องใคร
ก็สุขตามลำพังเป็นอย่างที่ฉันเป็น ไม่เห็นจำเป็นว่าต้องมีใคร

แค่มองชีวิตที่ผ่าน ไม่เคยจำเป็นต้องมีใคร

แค่สายลม แค่เมฆลอย มองไปมันก็ช่างเป็นสุข
แค่แสงดาว แค่เพียงว่าดาวเป็นเพื่อนกัน
แค่ดาวยังดูแลหัวใจของคนเหงา

ก็เป็นอย่างที่ฉันเคยเป็น ไม่เห็นว่าต้องไปสนใคร
ก็เป็นอย่างที่เป็น ถ้ามันไม่เหลือใคร
ก็คงต้องอยู่แค่เพียงคนเดียว

แค่นี้ไม่เหงาเกินไป ยังมีมากมายอีกกว่านั้น
แค่สายลม แค่เมฆลอย มองไปมันก็ช่างเป็นสุข
แค่แสงดาว แค่เพียงว่าดาวเป็นเพื่อนกัน
แค่ดาวยังดูแลหัวใจของคนเหงา

แค่นี้ไม่เหงาเกินไป ยังมีมากมายอีกกว่านั้น
แค่สายลม แค่เมฆลอย มองไปมันก็ช่างเป็นสุข
แค่แสงดาว แค่เพียงว่าดาวเป็นเพื่อนกัน
แค่ดาวยังดูแลหัวใจของคนเหงา

แค่สายลม แค่เมฆลอย มองไปมันก็ช่างเป็นสุข
แค่แสงดาว แค่เพียงว่าดาวเป็นเพื่อนกัน
แค่ดาวยังดูแลหัวใจของคนเหงา

แค่มีดาว

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

ก็อยู่ตัวคนเดียวโดดเดี่ยว ไม่เคยจะต้องเกี่ยวข้องใคร
ก็สุขตามลำพังเป็นอย่างที่ฉันเป็น ไม่เห็นจำเป็นว่าต้องมีใคร

แค่มองชีวิตที่ผ่าน ไม่เคยจำเป็นต้องมีใคร

แค่สายลม แค่เมฆลอย มองไปมันก็ช่างเป็นสุข
แค่แสงดาว แค่เพียงว่าดาวเป็นเพื่อนกัน
แค่ดาวยังดูแลหัวใจของคนเหงา

ก็เป็นอย่างที่ฉันเคยเป็น ไม่เห็นว่าต้องไปสนใคร
ก็เป็นอย่างที่เป็น ถ้ามันไม่เหลือใคร
ก็คงต้องอยู่แค่เพียงคนเดียว

แค่นี้ไม่เหงาเกินไป ยังมีมากมายอีกกว่านั้น
แค่สายลม แค่เมฆลอย มองไปมันก็ช่างเป็นสุข
แค่แสงดาว แค่เพียงว่าดาวเป็นเพื่อนกัน
แค่ดาวยังดูแลหัวใจของคนเหงา

แค่นี้ไม่เหงาเกินไป ยังมีมากมายอีกกว่านั้น
แค่สายลม แค่เมฆลอย มองไปมันก็ช่างเป็นสุข
แค่แสงดาว แค่เพียงว่าดาวเป็นเพื่อนกัน
แค่ดาวยังดูแลหัวใจของคนเหงา

แค่สายลม แค่เมฆลอย มองไปมันก็ช่างเป็นสุข
แค่แสงดาว แค่เพียงว่าดาวเป็นเพื่อนกัน
แค่ดาวยังดูแลหัวใจของคนเหงา