KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:百強@刃記Blademark   作曲:百強@刃記Blademark


誰可 制止 期望能避過災劫
塵埃 蓋掩 雲霧藏毒氣飄滿天
末日臨近 你和我拼命脫險
火海裡 翻天覆雨 萬丈雷電
日月離合 兩極已對調倒轉
電力停頓 地球核心震動
若然 世界有幸 劫後再生
珍惜你身邊一切好好抱緊
願明日世界滿載 美善美感
微風再生
2012後 誰伴隨我左右
但求分別後 有天再度挽手
2012後 乘白雲去感受
斷層分裂後 種子散落四周

曾聽過 無數次預算
當一切花光 所有終於耗損
誰也無法 有幸脫險
終於覺醒 卻早注定
樹木岩石礦物 已被透支
岩漿四濺 活埋現今世代
若危難這晚這地 這樣發生
請記緊
2012後 誰伴隨我左右
但求分別後 有天再度挽手
2012後 回覆無重感受
地球終極後 星光引渡我走


2012 過去
曾經 預言世界會走到盡頭
今日 我地安然無恙
繼續呼吸 同一口空氣
陽光 依然燦爛
微風 回復溫暖
遼闊嘅藍天
大地萬物 得以重生
新黃金時代 有你同我
重新 建造 屬於我地嘅地球
你同我嘅家
捉緊 呢一次嘅機會
珍惜 屬於我地嘅一切
令到呢一個星球
更加適合人類居住
變得更可愛

2012後 誰伴隨我左右
但求分別後 有天再度挽手
2012後 回覆無重感受
地球終極後 星光引渡我走
2012後

収録アルバム

2012後

KKBOXを起動

作詞:百強@刃記Blademark   作曲:百強@刃記Blademark


誰可 制止 期望能避過災劫
塵埃 蓋掩 雲霧藏毒氣飄滿天
末日臨近 你和我拼命脫險
火海裡 翻天覆雨 萬丈雷電
日月離合 兩極已對調倒轉
電力停頓 地球核心震動
若然 世界有幸 劫後再生
珍惜你身邊一切好好抱緊
願明日世界滿載 美善美感
微風再生
2012後 誰伴隨我左右
但求分別後 有天再度挽手
2012後 乘白雲去感受
斷層分裂後 種子散落四周

曾聽過 無數次預算
當一切花光 所有終於耗損
誰也無法 有幸脫險
終於覺醒 卻早注定
樹木岩石礦物 已被透支
岩漿四濺 活埋現今世代
若危難這晚這地 這樣發生
請記緊
2012後 誰伴隨我左右
但求分別後 有天再度挽手
2012後 回覆無重感受
地球終極後 星光引渡我走


2012 過去
曾經 預言世界會走到盡頭
今日 我地安然無恙
繼續呼吸 同一口空氣
陽光 依然燦爛
微風 回復溫暖
遼闊嘅藍天
大地萬物 得以重生
新黃金時代 有你同我
重新 建造 屬於我地嘅地球
你同我嘅家
捉緊 呢一次嘅機會
珍惜 屬於我地嘅一切
令到呢一個星球
更加適合人類居住
變得更可愛

2012後 誰伴隨我左右
但求分別後 有天再度挽手
2012後 回覆無重感受
地球終極後 星光引渡我走
2012後