Time Machine
収録アルバム
Time Machine
アーティスト
Musketeers
リリース月

楽曲一覧

  1. Time Machine

Time Machine

作詞:-    作曲:-
ออกเดินทาง สู่ความเวิ้งว้าง
เห็นดวงดาวพร่างพราวทอแสงรำไร
ลำแสงต้องเดินทางไกล
เพื่อเปิดประตู ข้ามผ่านเจ้าหลุมดำใหญ่
ย้อนวันวานพาเธอและฉันลอยไป ที่เรายังคงเยาว์วัย

ทะยานไปกับฉัน สนุกไปกับทุกๆที่ทุกเรื่องที่เราไป
ความไร้เดียงสาจะนำพาเราทิ้งความเป็นผู้ใหญ่
ทะยานไปกับฉัน ไม่ต้องไปคิด ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไร
โลกยังคงจะหมุนไม่เห็นเราต้องแคร์อะไร ทะยานไปด้วยกัน

กาลเวลา ฉันรู้ว่าเธอก็คงคิดเหมือนกัน
เราจะรออะไร...

ทะยานไปกับฉัน สนุกไปกับทุกๆที่ทุกเรื่องที่เราไป
ความไร้เดียงสาจะนำพาเราทิ้งความเป็นผู้ใหญ่
ทะยานไปกับฉัน ไม่ต้องไปคิด ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไร
โลกยังคงจะหมุนไม่เห็นเราต้องแคร์อะไร ทะยานไปด้วยกัน

ทะยานไปกับฉัน สนุกไปกับทุกๆที่ทุกเรื่องที่เราไป
ความไร้เดียงสาจะนำพาเราทิ้งความเป็นผู้ใหญ่
ทะยานไปกับฉัน ไม่ต้องไปคิด ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไร
โลกยังคงจะหมุนไม่เห็นเราต้องแคร์อะไร ทะยานไปด้วยกัน