น้ำลงเดือนยี่

作詞:-    作曲:-
ย่างเดือนสิบเอ็ด น้ำเริ่มไหลนอง
พอเดือนสิบสอง น้ำในคลองก็เริ่มจะทรง
ครั้นถึงเดือนยี่ น้ำก็รี่ไหลลงไหลลง
ตกเดือนสามแล้วน้ำก็คง แห้งขอดตลอดลำคลอง

เมื่อเดือนสิบเอ็ดน้องให้สัญญา
ชวนพี่มาหาหมั้นขวัญตาในเดือนสิบสอง
พี่เตรียมขันหมาก ทั้งรับปากไว้จะซื้อทอง
แต่ความหวังของพี่มันต้อง พังทลายเหมือนสายฟ้าผ่า

เพราะว่าเดือนยี่ ได้ข่าวน้องมีแฟนใหม่
โธ่เอ๋ยน้ำใจหนอใจสาวชาวบ้านนา
ช่างเป็นไปได้ ดั่งสายน้ำเจ้าพระยา
พอถึงเดือนสี่เดือนห้า ลำเจ้าพระยาก็แห้งลง

เมื่อเดือนสิบเอ็ดน้ำเริ่มไหลนอง
เพ็ญเดือนสิบสองพี่และน้องร่วมลอยกระทง
แล้วใยเดือนยี่ น้องของพี่รักเริ่มถอยลง
เหตุไฉนน้ำใจอนงค์ ไหลถอยลงเหมือนน้ำเดือนยี่

เพราะว่าเดือนยี่ ได้ข่าวน้องมีแฟนใหม่
โธ่เอ๋ยน้ำใจหนอใจสาวชาวบ้านนา
ช่างเป็นไปได้ดั่งสายน้ำเจ้าพระยา
พอถึงเดือนสี่เดือนห้า ลำเจ้าพระยาก็แห้งลง

เมื่อเดือนสิบเอ็ดน้ำเริ่มไหลนอง
เพ็ญเดือนสิบสองพี่และน้องร่วมลอยกระทง
แล้วใยเดือนยี่ น้องของพี่รักเริ่มถอยลง
เหตุไฉนน้ำใจอนงค์ ไหลถอยลงเหมือนน้ำเดือนยี่