หนึ่งน้องนางเดียว

作詞:     作曲:
ยล พักตร์ชวนพิศน่าเชยชิดชม แม้ได้สมดั่งใจนึกปอง
พี่คอยประคอง เฝ้าแต่จะปองแนบนาง
หวังเคียงครองแต่เพียงน้องนวล
รักชื่นชวนยั่วยวนพะวง ความรักคงไม่ชืดจืดจาง
รักแล้วไม่ร้าง น้องนางนั้นเป็นคู่ใจ

รักแต่น้องนั้นแน่แท้ มิได้แปรไปจากใจ
สุดจะผลัก หักฤทัย ขอฝากดวงใจ มอบไว้เพียงนางเดียว

ใจ..รัก แต่น้องเฝ้าปองภิรมย์ ขอ ชิดชมด้วยใจแน่นเหนียว
รักแท้แน่เชียว รักเดียวไม่ขอห่างไกล

ยล พักตร์ชวนพิศน่าเชยชิดชม แม้ได้สมดั่งใจนึกปอง
พี่คอยประคอง เฝ้าแต่จะปองแนบนาง
หวังเคียงครองแต่เพียงน้องนวล
รักชื่นชวนยั่วยวนพะวง ความรักคงไม่ชืดจืดจาง
รักแล้วไม่ร้าง น้องนางนั้นเป็นคู่ใจ

รักแต่น้องนั้นแน่แท้ มิได้แปรไปจากใจ
สุดจะผลัก หักฤทัย ขอฝากดวงใจ มอบไว้เพียงนางเดียว

ใจ..รัก แต่น้องเฝ้าปองภิรมย์ ขอ ชิดชมด้วยใจแน่นเหนียว
รักแท้แน่เชียว รักเดียวไม่ขอห่างไกล