Bad Jeb

作詞:     作曲:
เมื่อเรามองย้อนกลับทาง ที่ผ่านมา
จะเห็นภาพเก่า
บ้านเราร่วมอยู่เหลียวแล เผื่อแผ่จำได้ไหม

เพื่อนเศร้า เราเศร้า
เพื่อนสุขก็สุขเราแนบเนาว์อุ่นใจ
เมืองใหญ่พรากเอา หมู่เราหลงทางคว้าง

คนตั้งเยอะตั้งแยะ ต่างรีบไป
แย่งกันกินแย่งกันใช้ แย่งใส่ทอง
เราต่างคนต่างมอง ต่างจับจ้อง
จะแย่งชิง จะกินเหยื่อเดียวกัน

โอ่โอ้ เพื่อนจ๋า ฉันกลับมาเพราะบาดเจ็บ
นกตัวเล็กปีกหัก โผบินกลับรัง
รังเล็กอันอบอุ่น จุนเจือยิ่งกว่า
เพื่อนจ๋ากลับมาสร้างรัง ของเราที่เดิม

คนตั้งเยอะตั้งแยะ ต่างรีบไป
แย่งกันกินแย่งกันใช้ แย่งใส่ทอง
เราต่างคนต่างมอง ต่างจับจ้อง
จะแย่งชิง จะกินเหยื่อเดียวกัน

โอ่โอ้ เพื่อนจ๋า ฉันกลับมาเพราะบาดเจ็บ
นกตัวเล็กปีกหัก โผบินกลับรัง
รังเล็กอันอบอุ่น จุนเจือยิ่งกว่า
เพื่อนจ๋ากลับมาสร้างรัง ของเราที่เดิม

เราเป็นแค่ฝุ่นละอองปลิว ผ่านไปผ่านมา
ไร้ค่า ที่ใครจะแลใคร จะเหลียวมอง