Radio的點歌心情

作詞:許常德    作曲:劉天健

一通電話 一台 RADIO
點一條歌 乎大家聽我的心聲
一個憨人和一個騙子
談的戀愛甘有什麼未來
啊心愛的心愛的你甘有在聽
這個人的悲哀 攏是被你所害
啊心愛的心愛的你甘有目屎
這呢苦的情歌 攏是唱乎你來聽

一通電話 一台 RADIO
點一條歌 乎大家聽我的心聲
一個憨人和一個騙子
談的戀愛甘有什麼未來
啊心愛的心愛的你甘有在聽
這個人的悲哀 攏是被你所害
啊心愛的心愛的你甘有目屎
這呢苦的情歌 攏是唱乎你來聽
啊心愛的心愛的你甘有在聽
這個人的悲哀 攏是被你所害
啊心愛的心愛的你甘有目屎
這呢苦的情歌 攏是唱乎你來聽