Prad Ta Na

作詞:     作曲:
หากแม้น เลือกเกิด เองได้
คนทุกคน เลือกเกิด อย่างไร
ก็ตามใจ เขาปรารถนา

แต่ตัวฉัน นั้นขอตั้ง สัจจะวาจา
ถึงชาตินี้ ชาติหน้า ปรารถนา เกิดมาใกล้คุณ

หากร้อน ผิวกาย ใจระทม ตัว ฉันยอม
เลือกเกิด เป็นลม เฝ้า ลูบชม เนื้ออ่อน ละมุน
หากหนาวนัก ขอเอารัก วางไว้ เป็นทุน
ขอเกิดมาเป็นผ้าอุ่น เกิดเป็นหมอนหนุน สำหรับนาง

อยากเกิด มาเป็น สีแดง แต้มแต่ง สองริม ฝีปากคุณ
อยากเกิดเป็นแป้ง หอมกรุ่น ลูบไล้เนื้ออุ่น สองปราง
อยากเกิด เป็นสร้อย ห้อยคอไว้ อยากเป็น ดอกไม้ ที่ทัดหู
อยากอยู่ ร่วมหอ ไม่ห่าง

จะขอ เป็นแหวน สวมก้อย เป็นกำไร สวมใส่มือน้อย
เกิดเป็นรอย รับบาท ของนาง
อยากแนบเนื้อ ขอเป็นเสื้อ สวมใส่สรรพางค์
ขอเกิดเป็นหมอนข้าง เพื่อนางนวลน้อง ได้กอดนอน

อยากเกิด มาเป็น สีแดง แต้มแต่ง สองริม ฝีปากคุณ
อยากเกิดเป็นแป้ง หอมกรุ่น ลูบไล้เนื้ออุ่น สองปราง
อยากเกิด เป็นสร้อย ห้อยคอไว้ อยากเป็น ดอกไม้ ที่ทัดหู
อยากอยู่ ร่วมหอ ไม่ห่าง

จะขอ เป็นแหวน สวมก้อย เป็นกำไร สวมใส่มือน้อย
เกิดเป็นรอย รับบาท ของนาง
อยากแนบเนื้อ ขอเป็นเสื้อ สวมใส่สรรพางค์
ขอเกิดเป็นหมอนข้าง เพื่อนางนวลน้อง ได้กอดนอน