ห่วงอาลัย

作詞:     作曲:
ยามต้องจากไกล เราสองนั้นได้ ฝากคำไว้จะไม่ขอเลือน
รัก คอยติดเตือน หารอยลืมเลือน คงเสมือนสัมพันธ์

หัวใจเป็นห่วง ความรักนั้นหน่วง ห่วงแต่เธอทุกวัน
กลัว รักนั้นหวั่น เพราะเราไกลกัน อาจจะพลันร้างไกล

เขา ว่าจิตคน เวียนหันผันวน
เปลี่ยนสับสนไปง่ายเหลือใจ
ถึง ห่วงอาลัย ฉันเกรงน้ำใจ
เธอจะไหวตามลม หวัง ใจคงอยู่
จงนึกถึงคู่ ว่ายอดชู้นี้ตรม ปอง รักเหลือข่ม
เร้าในอารมณ์ อยากเชยชมขวัญตา

รัก เกิดจากใจ ห่างกันแสนไกล
แต่จำไว้คำมั่นสัญญา ทั้ง โลกนี้หนา
หวังในวิญญา ปรารถนาเพียงเธอ

ขอ ใจจงมั่น อย่ามัวนึกหวั่น เฝ้าใฝ่ฝันละเมอ
ความรักหลงเพ้อ หวังปองบำเรอ มั่นเสมอน้ำใจ

เขา ว่าจิตคน เวียนหันผันวน เปลี่ยนสับสนไปง่ายเหลือใจ
ถึง ห่วงอาลัย ฉันเกรงน้ำใจ เธอจะไหวตามลม
หวังใจคงอยู่ จงนึกถึงคู่ ว่ายอดชู้นี้ตรม
ปอง รักเหลือข่ม เร้าในอารมณ์ อยากเชยชมขวัญตา