สาวตางาม

作詞: ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์     作曲: เพลงพื้นเมือง
รักน้องมานาน โอ้แม่ตาหวานฉ่ำชื้น
กลางวัน กลางคืนมีแต่เศร้าโศกา
จำจากกานดา ยากนักยากหนาจะได้เจอ
เฝ้าคิดถึงเธอ ใจพร่ำเพ้อและอาวรณ์

โอ้ แม่งามงอน ทำให้ร้าวรอนเศร้าหมอง
ตัวพี่รักน้องหมายปองเจ้าผู้เดียว ไม่แลเหลียวบ้างเลย

พี่นี่เฝ้าคอยเจ้าแม้นเงาพี่ก็ปอง
วันคืนใดไม่เห็นหน้าน้อง พี่ก็จ้องดาวเดือนแทน
นั่นละนานวลนา สาวงามตาเจ้าเอย สาวตางามเจ้าเอย

รักน้องมานาน โอ้แม่ตาหวานฉ่ำชื้น
กลางวัน กลางคืนมีแต่เศร้าโศกา
จำจากกานดา ยากนักยากหนาจะได้เจอ
เฝ้าคิดถึงเธอ ใจพร่ำเพ้อและอาวรณ์

โอ้ แม่งามงอน ทำให้ร้าวรอนเศร้าหมอง
ตัวพี่รักน้องหมายปองเจ้าผู้เดียว ไม่แลเหลียวบ้างเลย

พี่นี่เฝ้าคอยเจ้าแม้นเงาพี่ก็ปอง
วันคืนใดไม่เห็นหน้าน้อง พี่ก็จ้องดาวเดือนแทน
นั่นละนานวลนา สาวงามตาเจ้าเอย สาวตางามเจ้าเอย