KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:อีส อารีย์   作曲:อีส อารีย์

โฉมยง เจ้าคงไม่รักเราจริง
เราซิเชื่อทุกสิ่ง รักจริงแต่เจ้าแจ่มจันทร์
รู้ไหม ใครเขาคอยเฝ้าฝัน
คิดถึงเจ้าทุกวัน แจ่มจันทร์เจ้าไม่กลับมา

โบยบิน ลืมสิ้นคนท้องนา
เดี๋ยวนี้เจ้าเป็นดารา เรียกหาเจ้าไม่ได้ยิน
โฉมยง เจ้าคงจะลืมเราสิ้น
ค่าของเราเพียงดิน ได้ยินแต่คำนินทา

โฉมยง เจ้าคงไม่รักเราจริง
เราซิเชื่อทุกสิ่ง รักจริงแต่เจ้าแจ่มจันทร์
รู้ไหม ใครเขาคอยเฝ้าฝัน
คิดถึงเจ้าทุกวัน แจ่มจันทร์เจ้าไม่กลับมา

โบยบิน ลืมสิ้นคนท้องนา
เดี๋ยวนี้เจ้าเป็นดารา เรียกหาเจ้าไม่ได้ยิน
โฉมยง เจ้าคงจะลืมเราสิ้น
ค่าของเราเพียงดิน ได้ยินแต่คำนินทา

สิ้นกลิ่นดิน

KKBOXを起動

作詞:อีส อารีย์   作曲:อีส อารีย์

โฉมยง เจ้าคงไม่รักเราจริง
เราซิเชื่อทุกสิ่ง รักจริงแต่เจ้าแจ่มจันทร์
รู้ไหม ใครเขาคอยเฝ้าฝัน
คิดถึงเจ้าทุกวัน แจ่มจันทร์เจ้าไม่กลับมา

โบยบิน ลืมสิ้นคนท้องนา
เดี๋ยวนี้เจ้าเป็นดารา เรียกหาเจ้าไม่ได้ยิน
โฉมยง เจ้าคงจะลืมเราสิ้น
ค่าของเราเพียงดิน ได้ยินแต่คำนินทา

โฉมยง เจ้าคงไม่รักเราจริง
เราซิเชื่อทุกสิ่ง รักจริงแต่เจ้าแจ่มจันทร์
รู้ไหม ใครเขาคอยเฝ้าฝัน
คิดถึงเจ้าทุกวัน แจ่มจันทร์เจ้าไม่กลับมา

โบยบิน ลืมสิ้นคนท้องนา
เดี๋ยวนี้เจ้าเป็นดารา เรียกหาเจ้าไม่ได้ยิน
โฉมยง เจ้าคงจะลืมเราสิ้น
ค่าของเราเพียงดิน ได้ยินแต่คำนินทา