KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:陳綺貞   作曲:盧廣仲

花花世界 無聊情愛
我感覺佮我完全攏無關
轉來到我的故鄉 阮阿公仝款早起
海邊掠魚 看天過日

行過的路 忝 擱無奈
為著理想 我拼一个將來
落大雨的故鄉 等待我的成功
心愛的伊是呣是 仝款純情

我想欲對伊講出心內話
咁講我已經無機會
伊看起來孤單一个
企佇海邊任風吹

安怎世事的變化
我 已經失去這資格
看著伊離開我
親像大雨 流落港邊

花花世界 無聊情愛
我感覺佮我完全攏無關
轉來到我的故鄉
看阮阿爸透早做工 拼命 無怨慼

行過的路 是上天的安排
為著理想 我拼一个將來
細漢咱講過的痟話
每一句囥心肝底
心愛的伊千萬嘜嫁予厝邊

我想欲對伊講出心內話
咁講我已經無機會
伊看起來孤單一个
為怎樣攏呣愛我來陪

安怎世事的變化
我咁已經失去這資格
看著伊離開我
親像大雨 流落港邊

我想欲對伊講出心內話
踮在這个尚溫柔的港邊
伊看起來比我較傷悲
我無法度按呢作伊去

安怎世事的變化
我咁已經失去這資格
看著伊離開我
親像大雨流出
目屎 袂當滴落 的港邊

港の男

KKBOXを起動

作詞:陳綺貞   作曲:盧廣仲

花花世界 無聊情愛
我感覺佮我完全攏無關
轉來到我的故鄉 阮阿公仝款早起
海邊掠魚 看天過日

行過的路 忝 擱無奈
為著理想 我拼一个將來
落大雨的故鄉 等待我的成功
心愛的伊是呣是 仝款純情

我想欲對伊講出心內話
咁講我已經無機會
伊看起來孤單一个
企佇海邊任風吹

安怎世事的變化
我 已經失去這資格
看著伊離開我
親像大雨 流落港邊

花花世界 無聊情愛
我感覺佮我完全攏無關
轉來到我的故鄉
看阮阿爸透早做工 拼命 無怨慼

行過的路 是上天的安排
為著理想 我拼一个將來
細漢咱講過的痟話
每一句囥心肝底
心愛的伊千萬嘜嫁予厝邊

我想欲對伊講出心內話
咁講我已經無機會
伊看起來孤單一个
為怎樣攏呣愛我來陪

安怎世事的變化
我咁已經失去這資格
看著伊離開我
親像大雨 流落港邊

我想欲對伊講出心內話
踮在這个尚溫柔的港邊
伊看起來比我較傷悲
我無法度按呢作伊去

安怎世事的變化
我咁已經失去這資格
看著伊離開我
親像大雨流出
目屎 袂當滴落 的港邊