KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

คอยน้อง ข้องใจ
เจ้าจากไปไหน..จึงลืมพี่
เจ็บไข้ไฉน เหตุใดป่านนี้
พี่นับนาทีเฝ้างมงาย

คอยน้อง จะมา
พร่ำเพรียกเรียกหา ทุกเช้าบ่าย
ดึกดื่นเคลื่อนคล้อย ยิ่งคอยยิ่งหาย
มิเห็นโฉมกายดูผิดที่

คอยน้อง..มาครองคู่ เคยรู้..เวลาดี
เจ้ารักหรือลวงล่อ จึงทรมานพี่
ผิดนัด ป่านนี้ ป่านนี้ ป่านนี้ ไม่เห็นหน้า

คอยน้อง ข้องใจ
เจ้าจะทราบไหม..พี่คอยท่า
คอยน้อง ไม่เห็นหน้า
คอยความเมตตา จากนวลน้อง

คอยน้อง..มาครองคู่ เคยรู้..เวลาดี
เจ้ารักหรือลวงล่อ จึงทรมานพี่
ผิดนัด ป่านนี้ ป่านนี้ ป่านนี้ ไม่เห็นหน้า

คอยน้อง ข้องใจ
เจ้าจะทราบไหม..พี่คอยท่า
คอยน้อง ไม่เห็นหน้า
คอยความเมตตา จากนวลน้อง
คอยความเมตตา จากนวลน้อง
คอยความเมตตา จากนวลน้อง
คอยความเมตตา จากนวลน้อง

คอยน้อง

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

คอยน้อง ข้องใจ
เจ้าจากไปไหน..จึงลืมพี่
เจ็บไข้ไฉน เหตุใดป่านนี้
พี่นับนาทีเฝ้างมงาย

คอยน้อง จะมา
พร่ำเพรียกเรียกหา ทุกเช้าบ่าย
ดึกดื่นเคลื่อนคล้อย ยิ่งคอยยิ่งหาย
มิเห็นโฉมกายดูผิดที่

คอยน้อง..มาครองคู่ เคยรู้..เวลาดี
เจ้ารักหรือลวงล่อ จึงทรมานพี่
ผิดนัด ป่านนี้ ป่านนี้ ป่านนี้ ไม่เห็นหน้า

คอยน้อง ข้องใจ
เจ้าจะทราบไหม..พี่คอยท่า
คอยน้อง ไม่เห็นหน้า
คอยความเมตตา จากนวลน้อง

คอยน้อง..มาครองคู่ เคยรู้..เวลาดี
เจ้ารักหรือลวงล่อ จึงทรมานพี่
ผิดนัด ป่านนี้ ป่านนี้ ป่านนี้ ไม่เห็นหน้า

คอยน้อง ข้องใจ
เจ้าจะทราบไหม..พี่คอยท่า
คอยน้อง ไม่เห็นหน้า
คอยความเมตตา จากนวลน้อง
คอยความเมตตา จากนวลน้อง
คอยความเมตตา จากนวลน้อง
คอยความเมตตา จากนวลน้อง