เป็นไปไม่ได้

作詞:พยงค์ มุกดา    作曲:พยงค์ มุกดา
ถ้าฉันมี...สิบหน้า ดั่งทศกัณฑ์
สิบหน้านั้น ฉันจะหัน มายิ้มให้เธอ
สิบลิ้น...สิบปาก ไม่อาจจะเผยอ
ว่ารักเธอ รักเธอ เป็นเสียงเดียว

ถ้าฉันมี...ยี่สิบตา ดั่งทศกัณฑ์
ยี่สิบตา ของฉัน จะมองเธอไม่เหลียว
ยี่สิบแขน...จะสวมสอด กอดเธอผู้เดียว
ยี่สิบสีดา อย่ามาเกี้ยว ไม่แลเหลียวมอง

แต่ฉันมี...หน้าเดียว ซีดเซียวทุกข์ทน
ด้วยความจน ความขัดสน จนเงินและทอง
หนึ่งลิ้น...หนึ่งปาก ไม่อาจจักผยอง
ว่าฉันปอง ฉันปอง เธอแม้เงา

และฉันมี...ตาคู่เดียว แลเหลียวเมียงมอง
อีกมือสอง ของฉัน มันอาภัพอับเฉา
ดาวจากสรวง หรือจะร่วง สู่ทรวงอกเรา
ได้แต่ซบเซา เศร้าลำเค็ญ เป็นไปไม่ได้