KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:郭之儀   作曲:郭之儀 編曲:高立碩


為情為愛心操煩 可恨無情的人
美麗人生變黑暗 情海情茫茫
淪落風塵中 拼手腕 才有一碗飯好捧
好男性問阮為何目眶紅 阮用笑容來掩蓋

多情玫瑰神秘女郎 溫柔帶悲傷
有人追求有人欣賞 無人知阮的過往
癡情女紅妝 情場敗將 為愛墜落無底洞
好男性問阮何去何從 阮的真心乎伊來打動

為情為愛心操煩 可恨無情的人
美麗人生變黑暗 情海情茫茫
淪落風塵中 拼手腕 才有一碗飯好捧
好男性問阮為何目眶紅 阮用笑容來掩蓋

癡情女紅妝 情場敗將 為愛墜落無底洞
好男性問阮何去何從 阮的真心乎伊來打動

収録アルバム

癡情女紅妝

KKBOXを起動

作詞:郭之儀   作曲:郭之儀 編曲:高立碩


為情為愛心操煩 可恨無情的人
美麗人生變黑暗 情海情茫茫
淪落風塵中 拼手腕 才有一碗飯好捧
好男性問阮為何目眶紅 阮用笑容來掩蓋

多情玫瑰神秘女郎 溫柔帶悲傷
有人追求有人欣賞 無人知阮的過往
癡情女紅妝 情場敗將 為愛墜落無底洞
好男性問阮何去何從 阮的真心乎伊來打動

為情為愛心操煩 可恨無情的人
美麗人生變黑暗 情海情茫茫
淪落風塵中 拼手腕 才有一碗飯好捧
好男性問阮為何目眶紅 阮用笑容來掩蓋

癡情女紅妝 情場敗將 為愛墜落無底洞
好男性問阮何去何從 阮的真心乎伊來打動