KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞: แก้ว อัจฉริยะกุล   作曲: เอื้อ สุนทรสนาน

ชีวิตที่คร่ำกลางน้ำ เวียนวน ลอยล่องกลางชน ไม่พ้นทนไป
อยู่กับเรือเบื่อใจ ผองพรานทะเลเร่ไป อยู่ห่างไกลกลางสายชล

มองน้ำตรงหน้า จรดฟ้าไกลไกล ว้าเหว่ดวงใจไม่เห็นผู้คน
คลื่นและลมสู้ทน ทุกข์ใจปานใดไม่บ่น สู้แดดฝนลำบากกาย

อยู่หว่างทะเลนานนาน ท้องเรือเป็นบ้าน ท้องธารเรือนตาย
สิ้นชีพสิ้นชนม์เคราะห์ร้าย ศพฝังโดยง่าย ฝากเอาไว้ใต้คงคา

เพียงเห็นริมฝั่งสักครั้งดีใจ มาบกทีไรให้แสนปรีดา
ใกล้แผ่นดินเข้ามา เหมือนมีวิมานตรงหน้า
ปลื้มหนักหนาแทบจูบดิน

อยู่หว่างทะเลนานนาน ท้องเรือเป็นบ้าน ท้องธารเรือนตาย
สิ้นชีพสิ้นชนม์เคราะห์ร้าย ศพฝังโดยง่าย ฝากเอาไว้ใต้คงคา

เพียงเห็นริมฝั่งสักครั้งดีใจ มาบกทีไรให้แสนปรีดา
ใกล้แผ่นดินเข้ามา เหมือนมีวิมานตรงหน้า
ปลื้มหนักหนาแทบจูบดิน

พรานทะเล

KKBOXを起動

作詞: แก้ว อัจฉริยะกุล   作曲: เอื้อ สุนทรสนาน

ชีวิตที่คร่ำกลางน้ำ เวียนวน ลอยล่องกลางชน ไม่พ้นทนไป
อยู่กับเรือเบื่อใจ ผองพรานทะเลเร่ไป อยู่ห่างไกลกลางสายชล

มองน้ำตรงหน้า จรดฟ้าไกลไกล ว้าเหว่ดวงใจไม่เห็นผู้คน
คลื่นและลมสู้ทน ทุกข์ใจปานใดไม่บ่น สู้แดดฝนลำบากกาย

อยู่หว่างทะเลนานนาน ท้องเรือเป็นบ้าน ท้องธารเรือนตาย
สิ้นชีพสิ้นชนม์เคราะห์ร้าย ศพฝังโดยง่าย ฝากเอาไว้ใต้คงคา

เพียงเห็นริมฝั่งสักครั้งดีใจ มาบกทีไรให้แสนปรีดา
ใกล้แผ่นดินเข้ามา เหมือนมีวิมานตรงหน้า
ปลื้มหนักหนาแทบจูบดิน

อยู่หว่างทะเลนานนาน ท้องเรือเป็นบ้าน ท้องธารเรือนตาย
สิ้นชีพสิ้นชนม์เคราะห์ร้าย ศพฝังโดยง่าย ฝากเอาไว้ใต้คงคา

เพียงเห็นริมฝั่งสักครั้งดีใจ มาบกทีไรให้แสนปรีดา
ใกล้แผ่นดินเข้ามา เหมือนมีวิมานตรงหน้า
ปลื้มหนักหนาแทบจูบดิน