Restore our Ocean (拈轉來啦)

作詞:陳美燕、邱廉欽    作曲:戴陽、邱廉欽

SnRabe Nomin
Meyah ku dehuk, Tnlangan ba rudan
Yaku ba Mona/Luhe, qumulahang alang nii
Dudupun nami
Riso rabu harung
Kururu ta yayung
Maduk hii camac
Seediq ta bale
Seediq ta bale

跈風浪 想愛去到哪位
愛去到 水摎天个交會
大海係 養育个母親
毋盼得阿姆受傷心碎

跈波浪 想愛去到哪位
中意在 深海裡肚泅水
輒輒聽 阿姆心跳
頭擺光景 一去不再回

拈 轉來啦 尋 轉來啦
拈倒轉來 淨淨个大海
有鯊魚珊瑚礁
生生不息 豐湧傳萬代

(係喔)
拈 轉來啦 尋 轉來啦
拈倒轉來 靚靚个大海
白花打岸脣
潮起潮退 和挼个往來

跈風浪 想愛去到哪位
愛去到 水摎天个交會
大海係 養育个母親
毋盼得阿姆受傷心碎

跈波浪 想愛去到哪位
中意在 深海裡肚泅水
輒輒聽 阿姆心跳
頭擺光景 一去不再回

拈 轉來啦 尋 轉來啦
拈倒轉來 淨淨个大海
有鯊魚珊瑚礁
生生不息 豐湧傳萬代

(係喔)
拈 轉來啦 尋 轉來啦
拈倒轉來 靚靚个大海
白花打岸脣
潮起潮退 和挼个往來

在佢个肚屎
在佢个腸摎胃
張等个東西 千年都化無開

在佢个目神
在佢个心肝肚
囥等阿姆个 煩勞摎悲哀

拈 轉來啦 尋 轉來啦
拈倒轉來 淨淨个大海
有鯊魚珊瑚礁
生生不息 豐湧傳萬代

(係喔)
拈 轉來啦 尋 轉來啦
拈倒轉來 靚靚个大海
白花打岸脣
潮起潮退 和挼个往來