สำนักการสังคีตกรมศิลปากร, กัญญา โรหิตาจล, แจ้ง คล้ายสีทอง 歌手頭像
歌手

สำนักการสังคีตกรมศิลปากร, กัญญา โรหิตาจล, แจ้ง คล้ายสีทอง