Do You Love Me

作詞:周耀輝    作曲:盧凱彤@人山人海
編曲:荒井壯一郎@十一z / 李榮浩
監製:荒井壯一郎@十一z / 于逸堯@人山人海 / 林二汶

可否決定為一人 重頭學 一種漢字 一種句子
可否以後就一齊 來成就 一種故事 一種意思
動人的愛 是否都一樣 都只有一種美麗
動人的你 是否只能跟我 一言為定

沿你的輪廓吻你 用你的語言說我愛你
可是我還想送你 用粵語唱的詩
按你的喜好約你 用你的語言說我愛你
可是我還要問你 So Do You Love Me

偏偏世上沒一人 重頭造 新的漢字 新的句子
偏偏快樂在一時 能延續 很多故事 很多意思
動人的愛 是否都一樣 都只有一種美麗
動人的你 是否只能跟我 一言為定

到你的世界找你 用你的語言說我愛你
可是我還想送你 用粵語唱的詩
按你的節奏陪你 用你的語言說我愛你
可是我還要問你 Oh Do You Love Me