Lyricist:    Composer:

แค่เพียงพ่อได้ยินเสียงเจ้า พ่อไม่อาจรับฟังเสียงใด
เจ้าตัวแดงขับแสงในกาย เลือดอุ่นเต้นรับกันระรัว
งามกว่างามของงามใด กรุ่นกลิ่นกายเจ้าหอมฟุ้ง
ถนอมรักให้ความอบอุ่น เฝ้ามองลูกเติบโต

พ่อถามเจ้าเห็นฟ้าไหมเล่า รู้ไหมว่ามีเทวดา ถึงใต้ดินมีฝูงยักษา
เทวาจะคุ้มครองคนดี เจ้าจะมองเห็นแสงอำไพ
ถ้าดวงใจมีรักเอื้อเฟื้อ น้ำใจมีไว้ให้แผ่เผื่อ นะลูกเอย
เมื่อพ่อมองถนนที่ผ่านบ้าน สะท้านข้างในเมื่อนึกถึง
เพราะพ่อรู้ว่าสักวันหนึ่ง ลูกจะจากไป

พ่อถามเจ้าเห็นฟ้าไหมเล่า รู้ไหมว่ามีเทวดา ถึงใต้ดินมีฝูงยักษา
เทวาจะคุ้มครองคนดี เจ้าจะมองเห็นแสงอำไพ
ถ้าดวงใจมีรักเอื้อเฟื้อ น้ำใจมีไว้ให้แผ่เผื่อ นะลูกเอย
เมื่อพ่อมองถนนที่ผ่านบ้าน สะท้านข้างในเมื่อนึกถึง
เพราะพ่อรู้ว่าสักวันหนึ่ง ลูกจะจากไป

เพลงของลูก

Preview Open KKBOX

Lyricist:    Composer:

แค่เพียงพ่อได้ยินเสียงเจ้า พ่อไม่อาจรับฟังเสียงใด
เจ้าตัวแดงขับแสงในกาย เลือดอุ่นเต้นรับกันระรัว
งามกว่างามของงามใด กรุ่นกลิ่นกายเจ้าหอมฟุ้ง
ถนอมรักให้ความอบอุ่น เฝ้ามองลูกเติบโต

พ่อถามเจ้าเห็นฟ้าไหมเล่า รู้ไหมว่ามีเทวดา ถึงใต้ดินมีฝูงยักษา
เทวาจะคุ้มครองคนดี เจ้าจะมองเห็นแสงอำไพ
ถ้าดวงใจมีรักเอื้อเฟื้อ น้ำใจมีไว้ให้แผ่เผื่อ นะลูกเอย
เมื่อพ่อมองถนนที่ผ่านบ้าน สะท้านข้างในเมื่อนึกถึง
เพราะพ่อรู้ว่าสักวันหนึ่ง ลูกจะจากไป

พ่อถามเจ้าเห็นฟ้าไหมเล่า รู้ไหมว่ามีเทวดา ถึงใต้ดินมีฝูงยักษา
เทวาจะคุ้มครองคนดี เจ้าจะมองเห็นแสงอำไพ
ถ้าดวงใจมีรักเอื้อเฟื้อ น้ำใจมีไว้ให้แผ่เผื่อ นะลูกเอย
เมื่อพ่อมองถนนที่ผ่านบ้าน สะท้านข้างในเมื่อนึกถึง
เพราะพ่อรู้ว่าสักวันหนึ่ง ลูกจะจากไป