Lyricist: -   Composer: -

เมืองไทยมันร้อนจริง ทำไมมันร้อนจัง
ก็ได้แต่หวัง ว่าคงสักวัน ลมหนาวจะพัดมา
คำเดิมยังฝังใจ เธอเคยให้สัญญา
ไม่นานหรอกหนา ฉันจะมีเธอ ข้างกายเหมือนเคย
เมืองไทยมันร้อนจัง คนรอก็ร้อนใจ
เธอบอกเอาไว้ หน้าหนาวเมื่อไร จะรีบมาหาเลย
ได้แต่ชะเง้อรอวัน ที่เธอกับฉันลงเอย
เป็นปีก็แล้ว ไม่เห็นจะเคย ทำตามสัญญา
คนใจร้าย ทิ้งกันได้
ไม่มีส่งข่าว เชื่อได้หรือเปล่า
ว่าหน้าหนาวจะกลับมา เธอจะกลับมา
หัวใจของเธอมันเปลี่ยน เหมือนดังฤดูหรือเปล่า
ลมหนาว ไม่รู้หายไปอยู่ไหน
เมื่อเธอไม่คิดจะกลับ ฉันทำได้แค่ทำใจ
ไม่รู้ จะทวงสัญญาอย่างไร
เมืองไทยมันไม่หนาวเลย
เรียนมาจำได้ดี ว่ามีกี่ฤดู ใครๆ ก็รู้
ย่างเข้าธันวา เตรียมเสื้อหนาๆ เลย
จนเดือนที่ฉันรอคอย เมืองไทยยังร้อนตามเคย
เธอก็ยังเฉย ไม่มีวี่แวว จะคืนย้อนมา
คนใจร้าย ทิ้งกันได้
ไม่มีส่งข่าว เชื่อได้หรือเปล่า
ว่าหน้าหนาวเธอจะกลับมา เธอจะกลับมา
หัวใจของเธอมันเปลี่ยน เหมือนดังฤดูหรือเปล่า
ลมหนาว ไม่รู้หายไปอยู่ไหน
เมื่อเธอไม่คิดจะกลับ ฉันทำได้แค่ทำใจ
ไม่รู้ จะทวงสัญญาอย่างไร
เมืองไทยมันไม่หนาวเลย
เฝ้ารอทุกเดือนธันวา ล่วงเลยถึงเดือนกุมภา
เสื้อหนาว ยังไม่มีโอกาสใช้
โลกใบนี้มันคงเปลี่ยน หรือเราต้องเรียนกันใหม่
ว่าไม่มีหน้าหนาวอีกต่อไป
หัวใจของเธอมันเปลี่ยน เหมือนดังฤดูหรือเปล่า
ลมหนาว ไม่รู้หายไปอยู่ไหน
เมื่อเธอไม่คิดจะกลับ ฉันทำได้แค่ทำใจ
ไม่รู้ จะทวงสัญญาอย่างไร
เมืองไทยมันไม่หนาวเลย
เธอไม่มา แล้วใช่ไหม
โลกมันร้อน คนเปลี่ยนไป เธอไม่กลับมา

สัญญาหน้าหนาว

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

เมืองไทยมันร้อนจริง ทำไมมันร้อนจัง
ก็ได้แต่หวัง ว่าคงสักวัน ลมหนาวจะพัดมา
คำเดิมยังฝังใจ เธอเคยให้สัญญา
ไม่นานหรอกหนา ฉันจะมีเธอ ข้างกายเหมือนเคย
เมืองไทยมันร้อนจัง คนรอก็ร้อนใจ
เธอบอกเอาไว้ หน้าหนาวเมื่อไร จะรีบมาหาเลย
ได้แต่ชะเง้อรอวัน ที่เธอกับฉันลงเอย
เป็นปีก็แล้ว ไม่เห็นจะเคย ทำตามสัญญา
คนใจร้าย ทิ้งกันได้
ไม่มีส่งข่าว เชื่อได้หรือเปล่า
ว่าหน้าหนาวจะกลับมา เธอจะกลับมา
หัวใจของเธอมันเปลี่ยน เหมือนดังฤดูหรือเปล่า
ลมหนาว ไม่รู้หายไปอยู่ไหน
เมื่อเธอไม่คิดจะกลับ ฉันทำได้แค่ทำใจ
ไม่รู้ จะทวงสัญญาอย่างไร
เมืองไทยมันไม่หนาวเลย
เรียนมาจำได้ดี ว่ามีกี่ฤดู ใครๆ ก็รู้
ย่างเข้าธันวา เตรียมเสื้อหนาๆ เลย
จนเดือนที่ฉันรอคอย เมืองไทยยังร้อนตามเคย
เธอก็ยังเฉย ไม่มีวี่แวว จะคืนย้อนมา
คนใจร้าย ทิ้งกันได้
ไม่มีส่งข่าว เชื่อได้หรือเปล่า
ว่าหน้าหนาวเธอจะกลับมา เธอจะกลับมา
หัวใจของเธอมันเปลี่ยน เหมือนดังฤดูหรือเปล่า
ลมหนาว ไม่รู้หายไปอยู่ไหน
เมื่อเธอไม่คิดจะกลับ ฉันทำได้แค่ทำใจ
ไม่รู้ จะทวงสัญญาอย่างไร
เมืองไทยมันไม่หนาวเลย
เฝ้ารอทุกเดือนธันวา ล่วงเลยถึงเดือนกุมภา
เสื้อหนาว ยังไม่มีโอกาสใช้
โลกใบนี้มันคงเปลี่ยน หรือเราต้องเรียนกันใหม่
ว่าไม่มีหน้าหนาวอีกต่อไป
หัวใจของเธอมันเปลี่ยน เหมือนดังฤดูหรือเปล่า
ลมหนาว ไม่รู้หายไปอยู่ไหน
เมื่อเธอไม่คิดจะกลับ ฉันทำได้แค่ทำใจ
ไม่รู้ จะทวงสัญญาอย่างไร
เมืองไทยมันไม่หนาวเลย
เธอไม่มา แล้วใช่ไหม
โลกมันร้อน คนเปลี่ยนไป เธอไม่กลับมา