Lyricist: -   Composer: -

เนิ่นนานเท่าไหร่
เมื่อวันที่จากไกล เลยผ่าน
เคยรักกันแค่ไหน
หากย้อนคืนกลับไป

ครั้งหนึ่งเคยมีกัน ผูกพันอบอุ่นใจ
ร้อยเรื่องราวผ่านไป ฉันยังคงเก็บไว้

เหลือเพียงแค่ความรัก
คงอยู่ในใจฉัน ไม่เคยเลือนหายไป
แม้ความรักเราจบลง เธอและฉันต้องจากไกล
จะจดจำทุกลมหายใจ ที่เราเคยรักกัน

เนิ่นนานเท่าไหร่
ยังรักยังห่วงใย ไม่เปลี่ยน
เธอนั้นเป็นอย่างไร
คิดถึงกันบ้างไหม

ครั้งหนึ่งเคยมีกัน ผูกพันอบอุ่นใจ
ร้อยเรื่องราวผ่านไป ฉันยังคงเก็บไว้

เหลือเพียงแค่ความรัก
คงอยู่ในใจฉัน ไม่เคยเลือนหายไป
แม้ความรักเราจบลง เธอและฉันต้องจากไกล
จะจดจำทุกลมหายใจ ที่เราเคยรักกัน

ยังคงคิดถึงในความทรงจำเดิมเดิม
ที่ฉันเคยมีเธอเดินร่วมทาง
ยังคงรักเธอเหมือนวันวานไม่เคยจาง...หาย

เหลือเพียงแค่ความรัก
คงอยู่ในใจฉัน ไม่เคยเลือนหายไป
แม้ความรักเราจบลง เธอและฉันต้องจากไกล
จะจดจำทุกลมหายใจ ที่เราเคยรักกัน

เนิ่นนาน

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

เนิ่นนานเท่าไหร่
เมื่อวันที่จากไกล เลยผ่าน
เคยรักกันแค่ไหน
หากย้อนคืนกลับไป

ครั้งหนึ่งเคยมีกัน ผูกพันอบอุ่นใจ
ร้อยเรื่องราวผ่านไป ฉันยังคงเก็บไว้

เหลือเพียงแค่ความรัก
คงอยู่ในใจฉัน ไม่เคยเลือนหายไป
แม้ความรักเราจบลง เธอและฉันต้องจากไกล
จะจดจำทุกลมหายใจ ที่เราเคยรักกัน

เนิ่นนานเท่าไหร่
ยังรักยังห่วงใย ไม่เปลี่ยน
เธอนั้นเป็นอย่างไร
คิดถึงกันบ้างไหม

ครั้งหนึ่งเคยมีกัน ผูกพันอบอุ่นใจ
ร้อยเรื่องราวผ่านไป ฉันยังคงเก็บไว้

เหลือเพียงแค่ความรัก
คงอยู่ในใจฉัน ไม่เคยเลือนหายไป
แม้ความรักเราจบลง เธอและฉันต้องจากไกล
จะจดจำทุกลมหายใจ ที่เราเคยรักกัน

ยังคงคิดถึงในความทรงจำเดิมเดิม
ที่ฉันเคยมีเธอเดินร่วมทาง
ยังคงรักเธอเหมือนวันวานไม่เคยจาง...หาย

เหลือเพียงแค่ความรัก
คงอยู่ในใจฉัน ไม่เคยเลือนหายไป
แม้ความรักเราจบลง เธอและฉันต้องจากไกล
จะจดจำทุกลมหายใจ ที่เราเคยรักกัน