Lyricist: -   Composer: -

ฉันนั้นคิดไปไกล ฝันเอาไว้อย่างดี
ว่าความรักของเราจะมีตลอดไป
ในฝันของฉันมีเธอข้างกาย
จับมือเดินกันไป ใครก็อิจฉา
ดูดีทุก ๆ อย่าง ติดที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นมา
ไม่อยากได้แต่ฝันหวาน ให้มันเป็นจริงได้ไหม
แค่เพียงเธอยอมเห็นใจ รับฉันพิจารณา
รักเธอตั้งแต่แรกพบ ไม่อยากหยุดอยู่แค่นั้น
หากเธอยินดีรักกัน ความฝันคงกลายเป็นจริงขึ้นมา
อือ.. อือ.. เย้..
ยิ้มไม่ธรรมดา คำพูดจาอ่อนหวาน
กับอาการของคนที่รักกันหมดใจ
เป็นภาพที่จินตนาการไว้ ตั้งแต่วันที่เธอหันมาสบตา
ดูดีทุก ๆ อย่าง ติดที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นมา
ไม่อยากได้แต่ฝันหวาน ให้มันเป็นจริงได้ไหม
แค่เพียงเธอยอมเห็นใจ รับฉันพิจารณา
รักเธอตั้งแต่แรกพบ ไม่อยากหยุดอยู่แค่นั้น
หากเธอยินดีรักกัน ความฝันคงกลายเป็นจริงขึ้นมา
ไม่อยากได้แต่ฝันหวาน ให้มันเป็นจริงได้ไหม
แค่เพียงเธอยอมเห็นใจ รับฉันพิจารณา
รักเธอตั้งแต่แรกพบ ไม่อยากหยุดอยู่แค่นั้น
หากเธอยินดีรักกัน ความฝันคงกลายเป็นจริงขึ้นมา
ได้หรือเปล่า รับรักฉันหน่อยได้ไหม
คนจริงใจอยากได้เธอมาเป็นแฟน
ได้หรือเปล่า ช่วยฉันซักหน่อยได้ไหม
ช่วยเปิดใจ ช่วยให้ฝันมันเป็นจริง

ฝันหวาน

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ฉันนั้นคิดไปไกล ฝันเอาไว้อย่างดี
ว่าความรักของเราจะมีตลอดไป
ในฝันของฉันมีเธอข้างกาย
จับมือเดินกันไป ใครก็อิจฉา
ดูดีทุก ๆ อย่าง ติดที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นมา
ไม่อยากได้แต่ฝันหวาน ให้มันเป็นจริงได้ไหม
แค่เพียงเธอยอมเห็นใจ รับฉันพิจารณา
รักเธอตั้งแต่แรกพบ ไม่อยากหยุดอยู่แค่นั้น
หากเธอยินดีรักกัน ความฝันคงกลายเป็นจริงขึ้นมา
อือ.. อือ.. เย้..
ยิ้มไม่ธรรมดา คำพูดจาอ่อนหวาน
กับอาการของคนที่รักกันหมดใจ
เป็นภาพที่จินตนาการไว้ ตั้งแต่วันที่เธอหันมาสบตา
ดูดีทุก ๆ อย่าง ติดที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นมา
ไม่อยากได้แต่ฝันหวาน ให้มันเป็นจริงได้ไหม
แค่เพียงเธอยอมเห็นใจ รับฉันพิจารณา
รักเธอตั้งแต่แรกพบ ไม่อยากหยุดอยู่แค่นั้น
หากเธอยินดีรักกัน ความฝันคงกลายเป็นจริงขึ้นมา
ไม่อยากได้แต่ฝันหวาน ให้มันเป็นจริงได้ไหม
แค่เพียงเธอยอมเห็นใจ รับฉันพิจารณา
รักเธอตั้งแต่แรกพบ ไม่อยากหยุดอยู่แค่นั้น
หากเธอยินดีรักกัน ความฝันคงกลายเป็นจริงขึ้นมา
ได้หรือเปล่า รับรักฉันหน่อยได้ไหม
คนจริงใจอยากได้เธอมาเป็นแฟน
ได้หรือเปล่า ช่วยฉันซักหน่อยได้ไหม
ช่วยเปิดใจ ช่วยให้ฝันมันเป็นจริง