Lyricist: -   Composer: -

ถ้าได้เพียงมีใครสักคนหนึ่ง
ร่วมเดินทางและพร้อมจะก้าวไป กับฉัน
อยากให้เห็นเห็นมุมมองนี้ด้วยกัน
ได้เรียนรู้ ได้เห็น ได้สัมผัส
โลกที่ฉันใช้ชีวิตทุกวัน
มีไหมคน ๆ นั้นที่ฉันนั้นเฝ้ารอ

หนทาง ที่ผ่านมาแสนไกล
พบเธอ ท่ามกลางความวุ่นวาย
หัวใจ ของฉันได้สัมผัส กับความรัก

บนถนนหัวใจ หากมีเธอเคียงข้างไป
คงทำให้ชีวิตฉันมีความหมาย
ทุกวินาทีที่มีในหัวใจ อยากใช้มันไปกับเธอ

โลกขอเธอนั้นเป็นเช่นไร ให้ฉันรับรู้และได้เข้าใจ
ความลับ ที่ซ่อนไว้ในส่วนลึกของใจ
ให้ได้เรียนรู้ ได้เห็น ได้สัมผัส
โลกที่เธอใช้ชีวิตทุกวัน
ในนั้น เธอจะคิดตรงกันไหมคนดี

หนทาง ที่ผ่านมาแสนไกล
พบเธอ ท่ามกลางความวุ่นวาย
หัวใจ ของฉันได้สัมผัส กับความรัก
บนถนนหัวใจ หากมีเธอเคียงข้างไป
คงทำให้ชีวิตฉันมีความหมาย
ทุกวินาทีที่มีในหัวใจ อยากใช้มันไปกับเธอ

สร้างความฝันที่มี เพียงเราสองไปด้วยกัน
ทุกคำจะบอกและย้ำตลอดไป
มอบความรักที่มีให้เธอหมดทั้งใจ จากนี้ไปมีแต่เธอ

บนถนนหัวใจ หากมีเธอเคียงข้างไป
คงทำให้ชีวิตฉันมีความหมาย
ทุกวินาทีที่มีในหัวใจ อยากใช้มันไปกับเธอ

สร้างความฝันที่มี เพียงเราสองไปด้วยกัน
ทุกคำจะบอกและย้ำตลอดไป
มอบความรักที่มีให้เธอหมดทั้งใจ จากนี้ไปมีแต่เธอ

มีแต่เธอ

คนที่เฝ้ารอ

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ถ้าได้เพียงมีใครสักคนหนึ่ง
ร่วมเดินทางและพร้อมจะก้าวไป กับฉัน
อยากให้เห็นเห็นมุมมองนี้ด้วยกัน
ได้เรียนรู้ ได้เห็น ได้สัมผัส
โลกที่ฉันใช้ชีวิตทุกวัน
มีไหมคน ๆ นั้นที่ฉันนั้นเฝ้ารอ

หนทาง ที่ผ่านมาแสนไกล
พบเธอ ท่ามกลางความวุ่นวาย
หัวใจ ของฉันได้สัมผัส กับความรัก

บนถนนหัวใจ หากมีเธอเคียงข้างไป
คงทำให้ชีวิตฉันมีความหมาย
ทุกวินาทีที่มีในหัวใจ อยากใช้มันไปกับเธอ

โลกขอเธอนั้นเป็นเช่นไร ให้ฉันรับรู้และได้เข้าใจ
ความลับ ที่ซ่อนไว้ในส่วนลึกของใจ
ให้ได้เรียนรู้ ได้เห็น ได้สัมผัส
โลกที่เธอใช้ชีวิตทุกวัน
ในนั้น เธอจะคิดตรงกันไหมคนดี

หนทาง ที่ผ่านมาแสนไกล
พบเธอ ท่ามกลางความวุ่นวาย
หัวใจ ของฉันได้สัมผัส กับความรัก
บนถนนหัวใจ หากมีเธอเคียงข้างไป
คงทำให้ชีวิตฉันมีความหมาย
ทุกวินาทีที่มีในหัวใจ อยากใช้มันไปกับเธอ

สร้างความฝันที่มี เพียงเราสองไปด้วยกัน
ทุกคำจะบอกและย้ำตลอดไป
มอบความรักที่มีให้เธอหมดทั้งใจ จากนี้ไปมีแต่เธอ

บนถนนหัวใจ หากมีเธอเคียงข้างไป
คงทำให้ชีวิตฉันมีความหมาย
ทุกวินาทีที่มีในหัวใจ อยากใช้มันไปกับเธอ

สร้างความฝันที่มี เพียงเราสองไปด้วยกัน
ทุกคำจะบอกและย้ำตลอดไป
มอบความรักที่มีให้เธอหมดทั้งใจ จากนี้ไปมีแต่เธอ

มีแต่เธอ