Lyricist:    Composer:

เพราะว่าเรา เราเติบโตมาด้วยกัน
มันเนิ่นนานจนเข้าใจ
มีเค่เรา ในโลกนี้ที่กว้างใหญ่
ในหัวใจเราจึงผูกพัน
รู้ว่าเธอ เธอยังมีสิ่งที่หวัง
มีหนทางที่วาดไว้
แม้ว่ามัน ดูมืดมนและแสนไกล
อย่าท้อใจอย่าหยุดฝัน
อยากให้เธอ ได้มั่นใจ เพื่อก้าวไปดั่งใจนั้น
จะเป็นเหมือนแรงใจ ยามที่เธอต้องการ
ให้เธอมีวัน ที่ความใฝ่ฝันเป็นจริง โว โว่
แม้สักวัน เธอจะไปไกลกว่านี้
เจอะเรื่องราวอีกมากมาย
แม้ว่าเธอ จะเติบโตและยิ่งใหญ่
ให้รู้ว่าพี่ชายยังหวังดี
อยากให้เธอ ได้มั่นใจ เพื่อก้าวไปดั่งใจนั้น
จะเป็นเหมือนแรงใจ ยามที่เธอต้องการ
ให้เธอมีวัน ที่ความใฝ่ฝันเป็นจริง โว โว่
แม้สักวัน เธอจะไปไกลกว่านี้
เจอะเรื่องราวอีกมากมาย
แม้ว่าเธอ จะเติบโตและยิ่งใหญ่
ให้รู้ว่าพี่ชายยังหวังดี
ให้รู้ว่าพี่ชาย คนนี้ยังเป็นห่วงเธอ

เพื่อน้อง

Preview Open KKBOX

Lyricist:    Composer:

เพราะว่าเรา เราเติบโตมาด้วยกัน
มันเนิ่นนานจนเข้าใจ
มีเค่เรา ในโลกนี้ที่กว้างใหญ่
ในหัวใจเราจึงผูกพัน
รู้ว่าเธอ เธอยังมีสิ่งที่หวัง
มีหนทางที่วาดไว้
แม้ว่ามัน ดูมืดมนและแสนไกล
อย่าท้อใจอย่าหยุดฝัน
อยากให้เธอ ได้มั่นใจ เพื่อก้าวไปดั่งใจนั้น
จะเป็นเหมือนแรงใจ ยามที่เธอต้องการ
ให้เธอมีวัน ที่ความใฝ่ฝันเป็นจริง โว โว่
แม้สักวัน เธอจะไปไกลกว่านี้
เจอะเรื่องราวอีกมากมาย
แม้ว่าเธอ จะเติบโตและยิ่งใหญ่
ให้รู้ว่าพี่ชายยังหวังดี
อยากให้เธอ ได้มั่นใจ เพื่อก้าวไปดั่งใจนั้น
จะเป็นเหมือนแรงใจ ยามที่เธอต้องการ
ให้เธอมีวัน ที่ความใฝ่ฝันเป็นจริง โว โว่
แม้สักวัน เธอจะไปไกลกว่านี้
เจอะเรื่องราวอีกมากมาย
แม้ว่าเธอ จะเติบโตและยิ่งใหญ่
ให้รู้ว่าพี่ชายยังหวังดี
ให้รู้ว่าพี่ชาย คนนี้ยังเป็นห่วงเธอ