Lyricist: 小克   Composer: 周國賢

伤春伤得裤穿窿
悲秋悲得全年胃痛
郁郁寡欢落到尖东
愁眉深锁深到入西贡

前路满眼劲灰 我喊住奉陪
女友仲灰 十分之匹配
瞓住灰 又午夜梦回
苏醒我仲灰几倍

我问你 你问我 我问你 开心点交换
我闹你 你闹我 我闹你 围住嚟批判
成份报纸太主观 娱乐记者变法官
世事有未知一半

我想兜一圈 揾一张入场券
出街兜一圈 打铺机又嫌远
出差兜一圈 仲未著陆话飞机要盘旋

公司兜一圈 是但做做完算
屋企兜一圈 电视剧又埋怨
都唔转台 我唔要人性主控权

灰人沉溺灰色心态
乌云笼罩都当帽戴
天生悲观古怪
想死偏有排 费解

其实有个愿打 就有个就愿挨
世界越灰 越分党分派
我受贿 就送我名牌
睇准我自卑收买

我问你 你问我 我问你 俾边位搬弄
我闹你 你闹我 我闹你 由外人操纵
奴隶社会有苦衷 人类斗争有主凶
宇宙有未知一众

美洲兜一圈 监督一党元老
欧洲兜一圈 绑走几多人数
中东兜一圈 挑起纷争事端开战糊涂

飞碟兜一圈 晶片植入人脑
身体兜一圈 偷走基因元素
星系里面 发现正邪各种企图

灰人藏身港九新界
猪牛羊器官切走晒
赶走呢班魔怪
卑鄙兼自大 化解

橄榄型大眼鼻哥窿迷你
梦见灰人为我冚被

决心兜一圈 终于揾到同好
Youtube兜一圈 相关短片成套
土豆兜一圈 醒一醒字幕组关照效劳

出体兜一圈 望望大地慈母
星体兜一圈 收到紧急情报
星球引力 带动信念回归正途

灰人迷失思想板块
可怜投错黑暗一带
小小灰色心债
一体清理埋
七彩点分疆界
正邪会和解

灰人

Preview Open KKBOX

Lyricist: 小克   Composer: 周國賢

伤春伤得裤穿窿
悲秋悲得全年胃痛
郁郁寡欢落到尖东
愁眉深锁深到入西贡

前路满眼劲灰 我喊住奉陪
女友仲灰 十分之匹配
瞓住灰 又午夜梦回
苏醒我仲灰几倍

我问你 你问我 我问你 开心点交换
我闹你 你闹我 我闹你 围住嚟批判
成份报纸太主观 娱乐记者变法官
世事有未知一半

我想兜一圈 揾一张入场券
出街兜一圈 打铺机又嫌远
出差兜一圈 仲未著陆话飞机要盘旋

公司兜一圈 是但做做完算
屋企兜一圈 电视剧又埋怨
都唔转台 我唔要人性主控权

灰人沉溺灰色心态
乌云笼罩都当帽戴
天生悲观古怪
想死偏有排 费解

其实有个愿打 就有个就愿挨
世界越灰 越分党分派
我受贿 就送我名牌
睇准我自卑收买

我问你 你问我 我问你 俾边位搬弄
我闹你 你闹我 我闹你 由外人操纵
奴隶社会有苦衷 人类斗争有主凶
宇宙有未知一众

美洲兜一圈 监督一党元老
欧洲兜一圈 绑走几多人数
中东兜一圈 挑起纷争事端开战糊涂

飞碟兜一圈 晶片植入人脑
身体兜一圈 偷走基因元素
星系里面 发现正邪各种企图

灰人藏身港九新界
猪牛羊器官切走晒
赶走呢班魔怪
卑鄙兼自大 化解

橄榄型大眼鼻哥窿迷你
梦见灰人为我冚被

决心兜一圈 终于揾到同好
Youtube兜一圈 相关短片成套
土豆兜一圈 醒一醒字幕组关照效劳

出体兜一圈 望望大地慈母
星体兜一圈 收到紧急情报
星球引力 带动信念回归正途

灰人迷失思想板块
可怜投错黑暗一带
小小灰色心债
一体清理埋
七彩点分疆界
正邪会和解