Lyricist: 吳梵   Composer: 林東霖 

等待有情人
编曲:项仲为

一粒心 寂寞的心 有一种淡淡的虚微
阮的心 每日来思念你 今夜的寂寞谁安慰

有一条歌 叫做幸福 咱双人一生来照顾
未来的路 有风有雨 咱不惊风雨不怕苦 哦~~~

等待春花红 等待春花香 阮每日等待有情人
阮遐呢遐呢想你 深深思恋 将幸福交给你的人

阮的纯情梦 只为你一人 阮双手交给你来牵
阮遐呢遐呢爱你 心甘情愿 将一生交给你的人


一粒心 寂寞的心 有一种淡淡的虚微
阮的心 每日来 思念你 今夜的寂寞谁安慰

有一条歌 叫做幸福 咱双人一生来照顾
未来的路 有风有雨 咱不惊风雨不怕苦 哦~~~

等待春花红 等待春花香 阮每日等待有情人
阮遐呢遐呢想你 深深思恋 将幸福交给你的人

阮的纯情梦 只为你一人 阮双手交给你来牵
阮遐呢遐呢爱你 心甘情愿 将一生交给你的人


等待春花红 等待春花香 阮每日等待有情人
阮遐呢遐呢想你 深深思恋 将幸福交给你的人

阮的纯情梦 只为你一人 阮双手交给你来牵
阮遐呢遐呢爱你 心甘情愿 将一生交给你的人

等待有情人

Preview Open KKBOX

Lyricist: 吳梵   Composer: 林東霖 

等待有情人
编曲:项仲为

一粒心 寂寞的心 有一种淡淡的虚微
阮的心 每日来思念你 今夜的寂寞谁安慰

有一条歌 叫做幸福 咱双人一生来照顾
未来的路 有风有雨 咱不惊风雨不怕苦 哦~~~

等待春花红 等待春花香 阮每日等待有情人
阮遐呢遐呢想你 深深思恋 将幸福交给你的人

阮的纯情梦 只为你一人 阮双手交给你来牵
阮遐呢遐呢爱你 心甘情愿 将一生交给你的人


一粒心 寂寞的心 有一种淡淡的虚微
阮的心 每日来 思念你 今夜的寂寞谁安慰

有一条歌 叫做幸福 咱双人一生来照顾
未来的路 有风有雨 咱不惊风雨不怕苦 哦~~~

等待春花红 等待春花香 阮每日等待有情人
阮遐呢遐呢想你 深深思恋 将幸福交给你的人

阮的纯情梦 只为你一人 阮双手交给你来牵
阮遐呢遐呢爱你 心甘情愿 将一生交给你的人


等待春花红 等待春花香 阮每日等待有情人
阮遐呢遐呢想你 深深思恋 将幸福交给你的人

阮的纯情梦 只为你一人 阮双手交给你来牵
阮遐呢遐呢爱你 心甘情愿 将一生交给你的人