ท.ทหารอดทน

Preview

Open KKBOX

Lyricist:    Composer:


kham khyyn khaw jyyn diaw daaj
koot pyyn naep kaaj uncaj naj lom naaw
thoong faa mii dyan kap daaw
tit taam tua khaw thuk raatriikaan
pen thoo thahaan ot thon
haa kin kap pyyn kon phithak thin daen thaj
kii khon ca maa khawcaj waa khaw tham phya khraj
thaa maj daj tham phya khun

daaw dyan looj klyan thoong faa
jing haj tok long maa tit baa daj sabaaj
daaw dyan looj klyan naphaa
jing haj tok long maa tit baa koo maak maaj
tit laew ca mii araj tit laew ca mii araj
thaa khaw maj daj pen thoo thahaan ot thon

thoo thahaan luuk laan khon con
maj krasyak krason koo pen khae phon thahaan
chook dii khae phikon phikaan
koo phoo daj law khaan haj luuk laan ot thon
ap con khaw koo jang ciam tua
aj klua na klua waa luuk pyyn ca wing chon
tae cap pyyn jyyn duaj hetphon
koo wang waa phuu khon khong phoo ca khawcaj

daaw dyan looj klyan thoong faa
jing haj tok long maa tit baa daj sabaaj
daaw dyan looj klyan naphaa
jing haj tok long maa tit baa koo maak maaj
tit laew ca mii araj tit laew ca mii araj
thaa khaw maj daj pen thoo thahaan ot thon


thoo thahaan luuk laan khon con
maj krasyak krason koo pen khae phon thahaan
chook dii khae phikon phikaan
koo phoo daj law khaan haj luuk laan ot thon
ap con khaw koo jang ciam tua
aj klua na klua waa luuk pyyn ca wing chon
tae cap pyyn jyyn duaj hetphon
koo wang waa phuu khon khong phoo ca khawcaj

daaw dyan looj klyan thoong faa
jing haj tok long maa tit baa daj sabaaj
daaw dyan looj klyan naphaa
jing haj tok long maa tit baa koo maak maaj
tit laew ca mii araj tit laew ca mii araj
thaa khaw maj daj pen thoo thahaan ot thon

thoo thahaan ot thon thoo thahaan ot thon
thoo thahaan ot thon thoo thahaan ot thon
thoo thahaan ot thon thoo thahaan ot thon
thoo thahaan ot thon thoo thahaan ot thon