Lyricist: -   Composer: -

คงจะเป็นฝัน เป็นได้แค่นั้น ที่ฉันและเธอนั้นรักกัน
มีแต่ความหวาน ในคืนแห่งความฝัน ที่ฉันต้องการเก็บไว้

ความเป็นจริงที่เจอนั้น
เธอมีคนที่รู้ใจอยู่ข้างเธอ

อยากหลับตาและนอนหลับชั่วนิรันดร์
เพื่อจะสานต่อเรื่องราวความฝัน ที่สวยงามของหัวใจ
อยากพบเจอเธอ แม้จะเป็นแค่เพียงในฝัน
ตราบใดที่ยังมีเธอ ฉันจะขอนอนอยู่อย่างนั้น

ในค่ำคืนนี้คงจะมีหวังได้พบเธออยู่ในฝัน
มีแต่ความหวานในคืนแห่งความฝันที่ฉันต้องการเก็บไว้

ความเป็นจริงที่เจอนั้น
เธอมีคนที่รู้ใจอยู่ข้างเธอ

อยากหลับตาและนอนหลับชั่วนิรันดร์
เพื่อจะสานต่อเรื่องราวความฝัน ที่สวยงามของหัวใจ
อยากพบเจอเธอ แม้จะเป็นแค่เพียงในฝัน
ตราบใดที่ยังมีเธอ ฉันจะขอนอนอยู่อย่างนั้น

อยากหลับตาและนอนหลับชั่วนิรันดร์
เพื่อจะสานต่อเรื่องราวความฝัน ที่สวยงามของหัวใจ
อยากพบเจอเธอ แม้จะเป็นแค่เพียงในฝัน
ตราบใดที่ยังมีเธอ ฉันจะขอนอนอยู่อย่างนั้น

อยากหลับตาและนอนหลับชั่วนิรันดร์
เพื่อจะสานต่อเรื่องราวความฝัน ที่สวยงามของหัวใจ

Yak Lap Ta - Album Version

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

คงจะเป็นฝัน เป็นได้แค่นั้น ที่ฉันและเธอนั้นรักกัน
มีแต่ความหวาน ในคืนแห่งความฝัน ที่ฉันต้องการเก็บไว้

ความเป็นจริงที่เจอนั้น
เธอมีคนที่รู้ใจอยู่ข้างเธอ

อยากหลับตาและนอนหลับชั่วนิรันดร์
เพื่อจะสานต่อเรื่องราวความฝัน ที่สวยงามของหัวใจ
อยากพบเจอเธอ แม้จะเป็นแค่เพียงในฝัน
ตราบใดที่ยังมีเธอ ฉันจะขอนอนอยู่อย่างนั้น

ในค่ำคืนนี้คงจะมีหวังได้พบเธออยู่ในฝัน
มีแต่ความหวานในคืนแห่งความฝันที่ฉันต้องการเก็บไว้

ความเป็นจริงที่เจอนั้น
เธอมีคนที่รู้ใจอยู่ข้างเธอ

อยากหลับตาและนอนหลับชั่วนิรันดร์
เพื่อจะสานต่อเรื่องราวความฝัน ที่สวยงามของหัวใจ
อยากพบเจอเธอ แม้จะเป็นแค่เพียงในฝัน
ตราบใดที่ยังมีเธอ ฉันจะขอนอนอยู่อย่างนั้น

อยากหลับตาและนอนหลับชั่วนิรันดร์
เพื่อจะสานต่อเรื่องราวความฝัน ที่สวยงามของหัวใจ
อยากพบเจอเธอ แม้จะเป็นแค่เพียงในฝัน
ตราบใดที่ยังมีเธอ ฉันจะขอนอนอยู่อย่างนั้น

อยากหลับตาและนอนหลับชั่วนิรันดร์
เพื่อจะสานต่อเรื่องราวความฝัน ที่สวยงามของหัวใจ