Lyricist: -   Composer: -

ดูอะไรชวนไปดูอะไรกัน แฟนเราเธอไปควงใครกัน
งงเลยต้องไปดูให้ทัน เอาเลยเพื่อนนำหน้าๆ ไปด้วยๆ

Let me go go, let me go go, let me go go

ยังไม่ชัวร์ต้องไปดูเต็มตา เชื่อเลยคนเคยๆกันมา
ไม่ไปมันก็คงค้างคา เอาเลยเพื่อนนำหน้าๆ ไปด้วยๆ

Let me go go, let me go go, let me go go

เพื่อนชวนไปแอบดู เพื่อนชวนไปแอบดู
เพื่อนชวนไปแอบดู เพื่อนชวนไปแอบดู

นั่นไงนั่งอยู่ตรงนู้น ยิ่งใกล้มันก็ยิ่งลุ้น
ยิ่งใกล้มันก็ยิ่งคุ้น เธอแน่ๆใช่แน่ใช่แน่จำได้จำได้

Oh no no no, oh no no no, oh no no no

เพื่อนชวนไปแอบดู เพื่อนชวนไปแอบดู
เพื่อนชวนไปแอบดู เพื่อนชวนไปแอบดู

เพื่อนชวนไปแอบดู แฟนเราเจ้าชู้กับคนใหม่
เพื่อนชวนไปแอบดู แฟนเราเจ้าชู้กับคนใหม่
เพื่อนชวนไปแอบดู แฟนเราที่แท้เธออันตราย
โอ๊ย แม่เจ้าโว้ย

เพื่อนชวนไปแอบดู แฟนเราเจ้าชู้กับคนใหม่
เพื่อนชวนไปแอบดู แฟนเราเจ้าชู้กับคนใหม่
เพื่อนชวนไปแอบดู แฟนเราที่แท้เธออันตราย
โอ๊ย แม่เจ้าโว้ย

เพื่อนชวนไปแอบดู แฟนเราเจ้าชู้กับคนใหม่
เพื่อนชวนไปแอบดู แฟนเราเจ้าชู้กับคนใหม่
เพื่อนชวนไปแอบดู แฟนเราที่แท้เธออันตราย
โอ๊ย แม่เจ้าโว้ย

เพื่อนชวนไปแอบดู

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ดูอะไรชวนไปดูอะไรกัน แฟนเราเธอไปควงใครกัน
งงเลยต้องไปดูให้ทัน เอาเลยเพื่อนนำหน้าๆ ไปด้วยๆ

Let me go go, let me go go, let me go go

ยังไม่ชัวร์ต้องไปดูเต็มตา เชื่อเลยคนเคยๆกันมา
ไม่ไปมันก็คงค้างคา เอาเลยเพื่อนนำหน้าๆ ไปด้วยๆ

Let me go go, let me go go, let me go go

เพื่อนชวนไปแอบดู เพื่อนชวนไปแอบดู
เพื่อนชวนไปแอบดู เพื่อนชวนไปแอบดู

นั่นไงนั่งอยู่ตรงนู้น ยิ่งใกล้มันก็ยิ่งลุ้น
ยิ่งใกล้มันก็ยิ่งคุ้น เธอแน่ๆใช่แน่ใช่แน่จำได้จำได้

Oh no no no, oh no no no, oh no no no

เพื่อนชวนไปแอบดู เพื่อนชวนไปแอบดู
เพื่อนชวนไปแอบดู เพื่อนชวนไปแอบดู

เพื่อนชวนไปแอบดู แฟนเราเจ้าชู้กับคนใหม่
เพื่อนชวนไปแอบดู แฟนเราเจ้าชู้กับคนใหม่
เพื่อนชวนไปแอบดู แฟนเราที่แท้เธออันตราย
โอ๊ย แม่เจ้าโว้ย

เพื่อนชวนไปแอบดู แฟนเราเจ้าชู้กับคนใหม่
เพื่อนชวนไปแอบดู แฟนเราเจ้าชู้กับคนใหม่
เพื่อนชวนไปแอบดู แฟนเราที่แท้เธออันตราย
โอ๊ย แม่เจ้าโว้ย

เพื่อนชวนไปแอบดู แฟนเราเจ้าชู้กับคนใหม่
เพื่อนชวนไปแอบดู แฟนเราเจ้าชู้กับคนใหม่
เพื่อนชวนไปแอบดู แฟนเราที่แท้เธออันตราย
โอ๊ย แม่เจ้าโว้ย