OK啦

Lyricist: 阿信    Composer: 阿信
◇◇◇
◇◇

是谁人这么想不开 是谁人整天歹看面
越想越多想不开 越来越坏的心情
世界要跟你车拼 但是你这国有我

喔喔 OK 啦 喔喔 OK 啦
衰尾 我不惊 失败 嘛不算啥

去凶改运尚厉害 感冒头痛袂搁来
别人叫你憨大呆 你的心情阮了解
人生没虾米输赢 重要是不要孤单

喔喔 OK 啦 喔喔 OK 啦
衰尾 我不惊 失败 哪有啥
喔喔 OK 啦 喔喔 OK 啦
放轻松才快活 失败 嘛不算啥

头壳歹去赌性命 谁想开谁人快活
喔喔 OK 啦 喔喔 OK 啦
衰尾 我不惊 失败 哪有啥
喔喔 OK 啦 喔喔 OK 啦
放轻松才快活 失败 嘛不算啥

OK OK OK OK OK OK OK OK 啦