Para Salud

Preview

Open KKBOX

Lyricist: LMF   Composer: LMF

喂玩还玩要玩得醒目d先
有咁多个你拣咪搞到咁牙烟
做o左咁耐闷人要转换下新观点
咪听人地老点唔好玩就即刻闪

玩还玩要玩得醒目d先
有咁多个你拣咪搞到咁牙烟
做o左咁耐闷人要转换下新观点
咪听人地老点唔好玩就即刻闪
新观点

哎呀呀 呢期又有乜好玩
咪又系大懒堂呢一班蛋散
四围作反系要玩o野就咪托手挣
乜o野狗屎垃圾都可以谂一餐
Oh La La 做人呢就无话一定一定无分界限
是是但但求求其其唔理边个楂旗
咪一样咁赖皮
猪扒爬上树 嗱 又有乜咁出奇
横睇掂睇 近睇远睇 换个角度睇
你唔试新o野都唔好话我教坏你个仔
太阳之下 日日日日 无新事
喂 你咪怪我多事
同一件事反转o黎睇又有乜野唔可以
一加一唔一定系等于二
易过借火 谂简单的 嗱 咁又过左
咪等餐懵 等埋同一个结果
新观点
新观点

你问我点睇未来有乜o野大计
我就梗系话懒得睇 睇乜鬼
担心咁多都都系无谓
或者一个唔好彩俾我中左头奖
勾跛双脚都唔驶靠人养
做人就唔驶成日咁紧张
天跌落o黎咪最多一齐香
新鲜新观点 我话点样就点样

拣拣拣拣拣你又识拣d乜去玩
打机唱k定系死玩 line 当早餐
又或者买个向海o既单位就决定唔再食晏
早中夜直踩晒三更 面青唇白反晒白眼
圣诞新年除夕倒数要喱系屋企玩煮饭
好刻板 条路系你自己拣自己行
我阿肥就无你咁得闲

喂玩还玩要玩得醒目d先
有咁多个你拣咪搞到咁牙烟
做o左咁耐闷人要转换下新观点
咪听人地老点唔好玩就即刻闪

玩还玩要玩得醒目d先
有咁多个你拣咪搞到咁牙烟
做o左咁耐闷人要转换下新观点
咪听人地老点唔好玩就即刻闪

新鲜点 新观点 新体验
你唔好成日听人老点
你唔去行先你点会独当一面
其实每个人有佢o既份量同打算
唔去破旧立新 系唔系等于唔掂
唔通等d俗流带你随处闪
相信自己尊重人地就算做自己都大条道理

喂玩还玩要玩得醒目d先
有咁多个你拣咪搞到咁牙烟
做o左咁耐闷人要转换下新观点
咪听人地老点唔好玩就即刻闪

玩还玩要玩得醒目d先
有咁多个你拣咪搞到咁牙烟
做o左咁耐闷人要转换下新观点
咪听人地老点唔好玩就即刻闪

Full Track

  1. 1127
  2. Para Salud
  3. YYYY
  4. R.I.P.