Lyricist: -   Composer: -

ทำไมใครต่อใครถึงมีน้ำตา ทำไมคนต้องช้ำแล้วต้องเสียใจ
มันเกิดอะไร กับคำว่ารัก ที่คนอยากมี หรือทุกวันนี้มันเปลี่ยนไป
เพียงแค่รู้สึกดี เขาก็คบเลย มีกี่คนที่เคยซึ้งถึงหัวใจ
แค่เพียงไม่นาน ก็หมดเยื่อใย บอกลากันไป แล้วลืมกันได้แค่ค่ำคืน
รักที่แท้จริง รักอยู่หนใด
เหลืออยู่บ้างไหมหรือเป็นเพียงคำที่พูดกัน
รักหมดหัวใจ รักกันนานๆ
หายไปที่ใดยังคงมีจริงอยู่หรือเปล่า โว้ โว โว้ (เหลืออยู่ไหม)
ถ้าหากฉันได้พบใครสักคนหนึ่ง เขาจะลึกจะซึ้ง หรือแค่เพียงผ่าน
ยังเชื่อว่ารัก เป็นสิ่งที่ดี ถ้าเจอสักที ขอให้จริงใจไม่หลอกกัน
รักที่แท้จริง รักอยู่หนใด
เหลืออยู่บ้างไหมหรือเป็นเพียงคำที่พูดกัน
รักหมดหัวใจ รักกันนานๆ
หายไปที่ใดยังคงมีจริงอยู่หรือเปล่า โว้ โว โว้ (เหลืออยู่ไหม)
รักที่แท้จริง รักอยู่หนใด
เหลืออยู่บ้างไหมหรือเป็นเพียงคำที่พูดกัน
รักหมดหัวใจ รักกันนานๆ
หายไปที่ใดยังคงมีจริงอยู่หรือเปล่า โว้ โว โว้ (เหลืออยู่ไหม)
รักหมดหัวใจ รักกันนานๆ
หายไปที่ใดยังคงมีจริงอยู่หรือเปล่า เหลืออยู่ไหม

รักอยู่หนใด

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ทำไมใครต่อใครถึงมีน้ำตา ทำไมคนต้องช้ำแล้วต้องเสียใจ
มันเกิดอะไร กับคำว่ารัก ที่คนอยากมี หรือทุกวันนี้มันเปลี่ยนไป
เพียงแค่รู้สึกดี เขาก็คบเลย มีกี่คนที่เคยซึ้งถึงหัวใจ
แค่เพียงไม่นาน ก็หมดเยื่อใย บอกลากันไป แล้วลืมกันได้แค่ค่ำคืน
รักที่แท้จริง รักอยู่หนใด
เหลืออยู่บ้างไหมหรือเป็นเพียงคำที่พูดกัน
รักหมดหัวใจ รักกันนานๆ
หายไปที่ใดยังคงมีจริงอยู่หรือเปล่า โว้ โว โว้ (เหลืออยู่ไหม)
ถ้าหากฉันได้พบใครสักคนหนึ่ง เขาจะลึกจะซึ้ง หรือแค่เพียงผ่าน
ยังเชื่อว่ารัก เป็นสิ่งที่ดี ถ้าเจอสักที ขอให้จริงใจไม่หลอกกัน
รักที่แท้จริง รักอยู่หนใด
เหลืออยู่บ้างไหมหรือเป็นเพียงคำที่พูดกัน
รักหมดหัวใจ รักกันนานๆ
หายไปที่ใดยังคงมีจริงอยู่หรือเปล่า โว้ โว โว้ (เหลืออยู่ไหม)
รักที่แท้จริง รักอยู่หนใด
เหลืออยู่บ้างไหมหรือเป็นเพียงคำที่พูดกัน
รักหมดหัวใจ รักกันนานๆ
หายไปที่ใดยังคงมีจริงอยู่หรือเปล่า โว้ โว โว้ (เหลืออยู่ไหม)
รักหมดหัวใจ รักกันนานๆ
หายไปที่ใดยังคงมีจริงอยู่หรือเปล่า เหลืออยู่ไหม