Lyricist: -   Composer: -

ไปหยุดกันก่อนกับสิ่งที่เธอกระทำทำ
ฟังกันได้ไหม ฟังฉันก่อน
ฉันอยากจะบอกกับสิ่งที่เผลอลืมไป
ของเธอใช่รึเปล่า
ให้หยุดกันก่อนกับสิ่งที่เธอกระทำ
ฟังกันได้ไหม ฟังฉันก่อน
ฉันอยากจะบอกกับสิ่งที่เธอลืมไป
เธอจะเชื่อไหม

ให้เธอหยุดยั้ง เธอหยุดยั้ง
เธอหยุดยั้ง ให้เธอมาฟังสิ ฟังสิ
ให้เธอหยุดยั้ง เธอหยุดยั้ง
เธอหยุดยั้ง ให้เธอมาฟังสิ ฟังสิ

ใครบ่นใครเบื่ออย่าปล่อยร้องข้างใน
อย่าสนใจ ฟังทางนี้ก่อน
ประติดประต่อความสุขที่เหลือในใจ
เธอจะเชื่อไหม
สงคราม แตกต่าง ที่มันไม่มีสิ้นสุด
จะรับฟังคำบอกจากคนที่เหลือเท่าไหร่

เห็นรอยยิ้มคนแล้วมันเป็นสุขใจ
ส่งคืนรอยยิ้มให้เขาไป ให้รักเข้าสู่ทุกใจ
ฉันเห็นรอยยิ้มคนแล้วมันเป็นสุขใจ
ความรักนั้นอยู่ไม่ไกล ให้รักเข้าสู่ทุกใจ

ให้เธอหยุดยั้ง เธอหยุดยั้ง
เธอหยุดยั้ง ให้เธอมาฟังสิ ฟังสิ
ให้เธอหยุดยั้ง เธอหยุดยั้ง
เธอหยุดยั้ง ให้เธอมาฟังสิ ฟังสิ

ให้เธอหยุดยั้ง เธอหยุดยั้ง
เธอหยุดยั้ง ให้เธอมาฟังสิ ฟังสิ
ให้เธอหยุดยั้ง เธอหยุดยั้ง
เธอหยุดยั้ง ให้เธอมาฟังสิ ฟังสิ

เห็นรอยยิ้มคนแล้วมันเป็นสุขใจ
ส่งคืนรอยยิ้มให้เขาไป ให้รักเข้าสู่ทุกใจ
ฉันเห็นรอยยิ้มคนแล้วมันเป็นสุขใจ
ความรักนั้นอยู่ไม่ไกล ให้รักเข้าสู่ทุกใจ

เห็นรอยยิ้มคนแล้วมันเป็นสุขใจ
ส่งคืนรอยยิ้มให้เขาไป ให้รักเข้าสู่ทุกใจ
ฉันเห็นรอยยิ้มคนแล้วมันเป็นสุขใจ
ความรักนั้นอยู่ไม่ไกล ให้รักเข้าสู่ทุกใจ

ฟังสิ Funksy

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ไปหยุดกันก่อนกับสิ่งที่เธอกระทำทำ
ฟังกันได้ไหม ฟังฉันก่อน
ฉันอยากจะบอกกับสิ่งที่เผลอลืมไป
ของเธอใช่รึเปล่า
ให้หยุดกันก่อนกับสิ่งที่เธอกระทำ
ฟังกันได้ไหม ฟังฉันก่อน
ฉันอยากจะบอกกับสิ่งที่เธอลืมไป
เธอจะเชื่อไหม

ให้เธอหยุดยั้ง เธอหยุดยั้ง
เธอหยุดยั้ง ให้เธอมาฟังสิ ฟังสิ
ให้เธอหยุดยั้ง เธอหยุดยั้ง
เธอหยุดยั้ง ให้เธอมาฟังสิ ฟังสิ

ใครบ่นใครเบื่ออย่าปล่อยร้องข้างใน
อย่าสนใจ ฟังทางนี้ก่อน
ประติดประต่อความสุขที่เหลือในใจ
เธอจะเชื่อไหม
สงคราม แตกต่าง ที่มันไม่มีสิ้นสุด
จะรับฟังคำบอกจากคนที่เหลือเท่าไหร่

เห็นรอยยิ้มคนแล้วมันเป็นสุขใจ
ส่งคืนรอยยิ้มให้เขาไป ให้รักเข้าสู่ทุกใจ
ฉันเห็นรอยยิ้มคนแล้วมันเป็นสุขใจ
ความรักนั้นอยู่ไม่ไกล ให้รักเข้าสู่ทุกใจ

ให้เธอหยุดยั้ง เธอหยุดยั้ง
เธอหยุดยั้ง ให้เธอมาฟังสิ ฟังสิ
ให้เธอหยุดยั้ง เธอหยุดยั้ง
เธอหยุดยั้ง ให้เธอมาฟังสิ ฟังสิ

ให้เธอหยุดยั้ง เธอหยุดยั้ง
เธอหยุดยั้ง ให้เธอมาฟังสิ ฟังสิ
ให้เธอหยุดยั้ง เธอหยุดยั้ง
เธอหยุดยั้ง ให้เธอมาฟังสิ ฟังสิ

เห็นรอยยิ้มคนแล้วมันเป็นสุขใจ
ส่งคืนรอยยิ้มให้เขาไป ให้รักเข้าสู่ทุกใจ
ฉันเห็นรอยยิ้มคนแล้วมันเป็นสุขใจ
ความรักนั้นอยู่ไม่ไกล ให้รักเข้าสู่ทุกใจ

เห็นรอยยิ้มคนแล้วมันเป็นสุขใจ
ส่งคืนรอยยิ้มให้เขาไป ให้รักเข้าสู่ทุกใจ
ฉันเห็นรอยยิ้มคนแล้วมันเป็นสุขใจ
ความรักนั้นอยู่ไม่ไกล ให้รักเข้าสู่ทุกใจ