Lyricist: -   Composer: -

ไม่ เหมือนใคร ไม่ เป็นไรหรอก
ถ้าเรา พอใจ ถ้าเรา มั่นใจ
ดีพอและพอดี สิ่งนี้ที่เชื่อที่ทำไป ไม่เพิ่มไม่แต่งสีใดๆ
ใจจริงที่จริงใจ สิ่งนี้ที่มอบให้ใครๆ
เชิญเลยรีบมารับเอาไป
ไม่ หวานนำ ไม่ ต้องเติมหรอก
ถ้าเรา พอใจ ถ้าเรา มั่นใจ
ดีพอและพอดี สิ่งนี้ที่เชื่อที่ทำไป ไม่เพิ่มไม่แต่งสีใดๆ
ใจจริงที่จริงใจ สิ่งนี้ที่มอบให้ใครๆ
เชิญเลยรีบมารับเอาไป
ใจจริงที่จริงใจ สิ่งนี้ที่มอบให้ใครๆ
เชิญเลยรีบมารับเอาไป

นมสด

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ไม่ เหมือนใคร ไม่ เป็นไรหรอก
ถ้าเรา พอใจ ถ้าเรา มั่นใจ
ดีพอและพอดี สิ่งนี้ที่เชื่อที่ทำไป ไม่เพิ่มไม่แต่งสีใดๆ
ใจจริงที่จริงใจ สิ่งนี้ที่มอบให้ใครๆ
เชิญเลยรีบมารับเอาไป
ไม่ หวานนำ ไม่ ต้องเติมหรอก
ถ้าเรา พอใจ ถ้าเรา มั่นใจ
ดีพอและพอดี สิ่งนี้ที่เชื่อที่ทำไป ไม่เพิ่มไม่แต่งสีใดๆ
ใจจริงที่จริงใจ สิ่งนี้ที่มอบให้ใครๆ
เชิญเลยรีบมารับเอาไป
ใจจริงที่จริงใจ สิ่งนี้ที่มอบให้ใครๆ
เชิญเลยรีบมารับเอาไป