Lyricist: -   Composer: -

นั่งอยู่คนเดียวเหงาๆ ในห้องแบบนี้ อาจจะดีซะกว่า
ต้องเจอะผู้คนที่เฝ้าคอยตั้งคำถาม ว่าเธออยู่ไหน

ฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไป และเขานั้นเป็นใคร
ไม่รู้ควรตอบไปแบบไหน ได้แต่กดดันอย่างนี้

อยากจะนอนก็นอนไม่หลับ
ภาพเธอยังชัดอยู่
ไม่รู้เมื่อไรจะลืมภาพเธอ
อยากจะนอนก็นอนไม่ได้
ไม่รู้ว่าจะนานไหม ที่ฉันลืมเธอได้สักที

อยากปล่อยอารมณ์เหงา ๆ ให้ลอยอย่างนี้ เพื่อจะลืมทุกสิ่ง
อยู่กับความจริงว่าไม่มีใครอีกแล้ว นอกจากตัวฉัน

ฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไป และเขานั้นเป็นใคร
ไม่รู้ควรตอบไปแบบไหน ได้แต่กดดันอย่างนี้

อยากจะนอนก็นอนไม่หลับ
ภาพเธอยังชัดอยู่
ไม่รู้เมื่อไรจะลืมภาพเธอ
อยากจะนอนก็นอนไม่ได้
ไม่รู้ว่าจะนานไหม ที่ฉันลืมเธอได้สักที

อยากจะนอนก็นอนไม่หลับ
ภาพเธอยังชัดอยู่
ไม่รู้เมื่อไรจะลืมภาพเธอ
อยากจะนอนก็นอนไม่ได้
ไม่รู้ว่าจะนานไหม ที่ฉันลืมเธอได้สักที

อยากจะนอนก็นอนไม่หลับ ภาพเธอยังชัดอยู่
ไม่รู้เมื่อไรจะลืมภาพเธอ
อยากจะนอนก็นอนไม่ได้ ไม่รู้ว่าจะนานไหม
ที่ฉันลืมเธอได้สักที

นอนไม่หลับ

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

นั่งอยู่คนเดียวเหงาๆ ในห้องแบบนี้ อาจจะดีซะกว่า
ต้องเจอะผู้คนที่เฝ้าคอยตั้งคำถาม ว่าเธออยู่ไหน

ฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไป และเขานั้นเป็นใคร
ไม่รู้ควรตอบไปแบบไหน ได้แต่กดดันอย่างนี้

อยากจะนอนก็นอนไม่หลับ
ภาพเธอยังชัดอยู่
ไม่รู้เมื่อไรจะลืมภาพเธอ
อยากจะนอนก็นอนไม่ได้
ไม่รู้ว่าจะนานไหม ที่ฉันลืมเธอได้สักที

อยากปล่อยอารมณ์เหงา ๆ ให้ลอยอย่างนี้ เพื่อจะลืมทุกสิ่ง
อยู่กับความจริงว่าไม่มีใครอีกแล้ว นอกจากตัวฉัน

ฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไป และเขานั้นเป็นใคร
ไม่รู้ควรตอบไปแบบไหน ได้แต่กดดันอย่างนี้

อยากจะนอนก็นอนไม่หลับ
ภาพเธอยังชัดอยู่
ไม่รู้เมื่อไรจะลืมภาพเธอ
อยากจะนอนก็นอนไม่ได้
ไม่รู้ว่าจะนานไหม ที่ฉันลืมเธอได้สักที

อยากจะนอนก็นอนไม่หลับ
ภาพเธอยังชัดอยู่
ไม่รู้เมื่อไรจะลืมภาพเธอ
อยากจะนอนก็นอนไม่ได้
ไม่รู้ว่าจะนานไหม ที่ฉันลืมเธอได้สักที

อยากจะนอนก็นอนไม่หลับ ภาพเธอยังชัดอยู่
ไม่รู้เมื่อไรจะลืมภาพเธอ
อยากจะนอนก็นอนไม่ได้ ไม่รู้ว่าจะนานไหม
ที่ฉันลืมเธอได้สักที