Lyricist: -   Composer: -

ผิดไหม ถ้าไม่ร้องไห้ออกมา
ให้กับความช้ำที่เธอทำ
เจ็บไหม จะเก็บไว้เพียงข้างใน
เก็บเอาไว้ในส่วนลึกของใจ

เธอทำอย่างกับฉันเป็นเพียงทางผ่าน
เดินมาแล้วเดินไป
เธอคงจะไม่รู้ว่าในใจ ต้องทนเจ็บช้ำเท่าใด…

ก็ไม่รู้จะโกรธเธออย่างไร ฉันมีเพียงแต่เธอ
ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร ให้เธอนั้นเข้าใจสักที
ได้แต่ขอวอนสักวันหนึ่งเธอนั้นคงจะเปลี่ยนไป เข้าใจสักที…

เธอทำอย่างกับฉันเป็นเพียงทางผ่าน
เดินมาแล้วเดินไป
เธอคงจะไม่รู้ว่าในใจ ต้องทนเจ็บช้ำเท่าใด…

ก็ไม่รู้จะโกรธเธออย่างไร ฉันมีเพียงแต่เธอ
ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร ให้เธอนั้นเข้าใจสักที
ได้แต่ขอวอนสักวันหนึ่งเธอนั้นคงจะเปลี่ยนไป
เข้าใจ สักที…

เข้าใจสักที

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ผิดไหม ถ้าไม่ร้องไห้ออกมา
ให้กับความช้ำที่เธอทำ
เจ็บไหม จะเก็บไว้เพียงข้างใน
เก็บเอาไว้ในส่วนลึกของใจ

เธอทำอย่างกับฉันเป็นเพียงทางผ่าน
เดินมาแล้วเดินไป
เธอคงจะไม่รู้ว่าในใจ ต้องทนเจ็บช้ำเท่าใด…

ก็ไม่รู้จะโกรธเธออย่างไร ฉันมีเพียงแต่เธอ
ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร ให้เธอนั้นเข้าใจสักที
ได้แต่ขอวอนสักวันหนึ่งเธอนั้นคงจะเปลี่ยนไป เข้าใจสักที…

เธอทำอย่างกับฉันเป็นเพียงทางผ่าน
เดินมาแล้วเดินไป
เธอคงจะไม่รู้ว่าในใจ ต้องทนเจ็บช้ำเท่าใด…

ก็ไม่รู้จะโกรธเธออย่างไร ฉันมีเพียงแต่เธอ
ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร ให้เธอนั้นเข้าใจสักที
ได้แต่ขอวอนสักวันหนึ่งเธอนั้นคงจะเปลี่ยนไป
เข้าใจ สักที…