Lyricist: 謝銘祐   Composer: 蕭煌奇


又一日无闲煞 日头落山 雄狂的日子拢无踏挡仔
衫一脱茶一啉 哼一首歌 我偷学你的形影

孔明车载著我 微微的风 沿路讲少年的懵懂赌强
生活的彼步棋 变化无常 提醒我面对未来 尽量

爱会记查甫人像海像山 有度量有かた(肩膀) 啥拢毋惊
雨那泼日那曝 爱弓伫遐 夯起一家 用一生来担
疼惜的心内话 你罕咧讲 你嘛知我种著你的倔强
爸仔囝即杯酒 缘份种种 我予焦 你斟淡薄 尽量

爱会记查甫人像海像山 有度量有かた(肩膀) 啥拢毋惊
雨那泼日那曝 爱弓伫遐 夯起一家 用一生来担
疼惜的心内话 有时著讲 平平是查甫人拢会体谅
爸仔囝即段情 缘份种种 牵外长 拢交予天 尽量

爸仔囝

Preview Open KKBOX

Lyricist: 謝銘祐   Composer: 蕭煌奇


又一日无闲煞 日头落山 雄狂的日子拢无踏挡仔
衫一脱茶一啉 哼一首歌 我偷学你的形影

孔明车载著我 微微的风 沿路讲少年的懵懂赌强
生活的彼步棋 变化无常 提醒我面对未来 尽量

爱会记查甫人像海像山 有度量有かた(肩膀) 啥拢毋惊
雨那泼日那曝 爱弓伫遐 夯起一家 用一生来担
疼惜的心内话 你罕咧讲 你嘛知我种著你的倔强
爸仔囝即杯酒 缘份种种 我予焦 你斟淡薄 尽量

爱会记查甫人像海像山 有度量有かた(肩膀) 啥拢毋惊
雨那泼日那曝 爱弓伫遐 夯起一家 用一生来担
疼惜的心内话 有时著讲 平平是查甫人拢会体谅
爸仔囝即段情 缘份种种 牵外长 拢交予天 尽量